Ilja Hurník, všestranný hudební skladatel i klavírní virtuóz

Ilja Hurník, foto: Martin Velíšek / Český rozhlas

7. září ve věku 90 let zemřel skladatel, koncertní klavírista, hudební pedagog i spisovatel Ilja Hurník. V dnešním hudebním pořadu připomeneme jeho skladatelské i interpretační umění. Nejprve uslyšíte ukázku jeho virtuózní klavírní hry, ve Dvou arabeskách francouzského skladatele Clauda Debussyho.

Ilja Hurník,  foto: Martin Velíšek / Český rozhlas
Jako skladatel se věnoval prakticky všem žánrům, od drobných skladeb pro děti až po operní a symfonická díla. Hodně jeho skladeb je určeno pro dechové obsazení. Jsou to i Cvičení pro flétnu, hoboj, klarinet a lesní roh z roku 1952. Uslyšíte je v podání Jana Hecla - flétna, Františka Hantáka - hoboj, Miloše Kopeckého - klarinet a na lesní roh hraje Karel Vacek, členové Českého filharmonického dechového kvinteta. A na závěr jsme zařadili ukázku jeho sborové tvorby pro děti. Pěvecký sbor Permoník z Karviné pod vedením Evy Šeinerové zazpívá několik skladeb z cyklu Červnová noc.