Investice IBM v Brně

IBM

Do České republiky každoročně přiteče zhruba 5 miliard dolarů přímých zahraničních investic. Vládní agentura CzechInvest jen od roku 1993 zajistila téměř 4 miliardy dolarů.

IBM
Za tyto peníze zde většinou "na zelené louce" vyrůstají nové průmyslové a servisní závody velkých nadnárodních společností, jako jsou Philips nebo Mitsubishi. V letošním roce získal CzechInvest díky vládním pobídkám další nvestici v hodnotě téměř 9 milionů dolarů, tedy 360 milionů korun, od americké firmy IBM. Ta otevře v Brně centrum specializovaných služeb outsourcingu. Generální ředitel CzechInvestu Martin Jahn doplnil:

"Toto centrum bude pro zákazníky IBM obsluhovat veškeré jejich potřeby v oblasti informačních technologií, to znamená řízení a správu jejich systémů i jejich počítačových sítí, ale například i správu jejich obsáhlých datových souborů."

Nové centrum zaměstná stovky vysokoškolsky vzdělaných odborníků na informační technologie, kteří ovšem nejprve projdou několikaměsíčním školením firmy IBM. Náklady na toto školení a rekvalifikaci tvoří největší část celé investice. Podle Martina Jahna tak IBM velkou měrou přispěje ke zvýšení informační gramotnosti a odbornosti české pracovní síly. Ředitel nově vznikajícího centra IBM Radek Sazama k tomu uvedl:

"Záměr byl dvě stě lidí během tří let, když to dobře půjde, tak budou následovat další stovky lidí. My jsme se zavázali minimálně na dobu pěti let, že tady budeme, ale myslím si, že to je dlouhodobější proces."

Zákaznické centrum IBM bude velkou příležitostí i pro studenty v oborech nových informačních technologií na brněnských vysokých školách. Masarykova univerzita zřídila pro tyto obory novou fakultu již před několika lety, Vysoké učení technické zakládá fakultu informatiky nyní. Ročně tak obě školy připraví stovky absolventů. Rektor Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška upřesnil:

"My jsme jedna ze dvou škol, která má velké aspirace ve vzdělávání odborníků na informační technologie. Tam by měla být obrovská zásobárna velmi kvalifikovaných studentů. Doufáme, že se z Brna stane něco, co občas bývá nazýváno Silikonovým kopcem a že se ta oblast bude rozvíjet."

Nové zákaznické centrum IBM v Brně představuje zcela nový trend v získávání přímých zahraničních investic do České republiky. CzechInvest v současné době připravuje dalších pět projektů na rozvoj služeb v oblasti softwaru a informačních techologií. Podle jeho ředitele Martina Jahna by se tak Česká republika mohla stát centrem těchto služeb pro celou střední a východní EVropu.