Irácké děti získaly díky nemocnici v Motole velkou šanci

Abbas Asad, irácký chlapec, který se léčí v pražské Fakultní nemocnici v Motole, foto: autor

Příslušníci české polní nemocnice v irácké Basře se už téměř všichni vrátili do Česka. Z Česka už naopak odletěly téměř všechny irácké děti, které se sem přiletěly léčit na doporučení lékařů právě z české polní nemocnice. Léčba probíhala převážně v pražské Fakultní nemocnici v Motole. Tam se také Zdeněk Vališ zajímal o to, jak byla léčba úspěšná.

Přednosta kardiocentra Fakultní nemocnice Praha-Motol,  profesor Jan Škovránek,  foto: autor
Program, který zajistil léčbu iráckým dětem v Česku, vznikl z iniciativy Ministerstva vnitra, které na tento účel vyčlenilo ze svých prostředků sedm miliónů korun. Česká armáda zase zajistila dopravu svými letadly. Celkem přiletělo od léta do Česka osmnáct iráckých dětí, vesměs s vrozenými srdečními chorobami. Bez operace by neměly šanci na přežití. Tu šanci ale dostali ve Fakultní nemocnici v Motole. Radiu Praha to potvrdil přednosta tamního kardiocentra, profesor Jan Škovránek.

"Většina těch dětí je definitivně vyléčena. Nebude potřebovat kromě dvou dětí žádnou další specializovanou péči. U jednoho jsme museli naimplantovat umělou cévu s chlopní. A tam víme, že po deseti letech tento konduit degeneruje a je nutná reoperace. A u jednoho dítěte jsme prováděli tzv. sekvenční operaci, první fázi, a za několik let bude nutné provést druhou fázi. Já ale doufám, že v Iráku se mezitím situace natolik uklidní, je to potenciálně bohatá země, takže by neměl být problém u těch dvou dětí pokračovat v léčbě doma."

Prvotní výběr dětí, které měly přijet do Česka, prováděla irácká strana. Jan Škovránek říká, že ve sto procentech případů to byly děti s vůbec nejtěžšími srdečními vadami. Čeští lékaři v Basře přitom bohužel museli odmítnout ty, jejichž stav už byl zcela beznadějný. Nikde na světě by ty děti nemohly být úspěšně operovány.

"Děti, které k nám přišly, patřily k těm, u nichž byla ještě šance, že se s tím dá něco dělat, a přitom to byly extrémně těžké srdeční vady. Navíc ty vady byly ve stádiu, se kterým se už u nás nesetkáváme. Ty děti už měly být většinou operovány před léty. Čili ty děti byly v kritickém stavu, bezprostředně ohroženy na životě. Nabízí se mi otázka, jak je to možné, že se nám nikdo nepřihlásil s lehčími vadami, jestli to snad byl nějaký zámysl ze strany irácké nemocnice, jestli někdo chtěl, abychom měli špatné výsledky léčby. Skutečně to byly děti, u kterých jsme měli velkou hrůzu z toho, jak to dopadne. A jsem strašně rád, že to všechno prošlo bez jediného úmrtí."

 Abbas Asad,  irácký chlapec,  který se léčí v pražské Fakultní nemocnici v Motole,  foto: autor
V motolské nemocnici zůstává ještě jeden malý pacient, Abbas Asád. Jeho případ považuje Jan Škovránek vůbec za nejtěžší, protože jsou zde ještě jiné komplikace.

"U toho chlapce jsou veškeré orgány na druhé straně. Je to zrcadlový obraz. Navíc srdce směřuje jinam, než by mělo. Nemá vytvořenu hlavní žílu, která vede krev ze spodní části těla. Dále má v srdci přehozené pořadí, za levou síní je místo levé komory pravá komora a naopak. Přehozené jsou i tepny. Plicnice nebyla vůbec vytvořena, ta byla přerušená."

Malý Abbas Asád už podstoupil v Motole dvě náročné operace. Podle lékařů bude schopen převozu do Iráku začátkem příštího roku. Zatím se říkalo, že s koncem působení české polní nemocnice v Basře skončí i program, zajišťující pomoc iráckým dětem. Mluvčí ministerstva vnitra Marie Masaříková ale říká, že resort se snaží najít podmínky pro další spolupráci v této oblasti.

Mluvčí ministerstva vnitra Marie Masaříková,  foto: autor
"Ministerstvo vnitra by chtělo i v příštím roce pokračovat v tomto projektu, to znamená přivézt další děti. Nicméně v tuto chvíli je velice důležité nejen zajištění finančních prostředků, což není ani tak prioritou. Musí se především zjistit a zajistit podmínky přímo v Iráku, aby ty děti tam mohly být vytypovány, je tam další velké množství dětí, které by potřebovaly operaci, a hlavně, aby mohla proběhnout ještě ta další vyšetření, které jsou nutná před tím, než ty děti budou převezeny do České republiky."

Kromě jednoho pacienta v Motole, zůstávají zatím v Česku ještě další dvě irácké děti, které se léčí z těžkých popálenin ve specializované Vinohradské nemocnici.