Jak bude vypadat památník v Postoloprtech?

V Postoloprtech na Lounsku vznikne památník, který má připomenout oběti masakru Němců, kterému došlo po skončení války v roce 1945. Jak konkrétně bude památník vypadat, o tom se rozhodne v nejbližších dnech na základě návrhů, které se sejdou v poptávkovém řízení. O jeho zbudování usilovaly německé krajanské spolky několik let, až nyní se věc podařilo prosadit. S podrobnostmi je ve studiu Vilém Faltýnek.

Na přelomu května a června 1945 bylo v Postoloprtech bez soudu popraveno přes 700 civilistů. Podle nedávného zjištění policie padá zodpovědnost za jejich životy na štábního kapitána Vojtěcha Černého a policejního velitele Bohuslava Marka. Nikdy za svůj čin nebyli odsouzeni.

Zastupitelé Postoloprt nyní akceptovali závěry odborné komise a 14 hlasy z 18 se postavili za vybudování pietního místa. Prosadili ale změnu v textu na pamětní desce. Bude znít: Všem nevinným obětem postoloprtských událostí z května a června 1945. Komise původně doporučila text: Obětem postoloprtského masakru..., zastupitelé ale slovo masakr odmítli. Nebude upřesněna ani národnost obětí, přestože agrese byla vedena převážně proti obyvatelům, kteří se hlásili k německé národnosti.

Místostarosta Vojtěch Bernard vysvětlil:

"Národnost tam není zmíněna z toho důvodu, že v té době, kdy k této události došlo, tam bylo víc lidí, než jen Češi a Němci."

Se zněním textu je ale nakonec spokojen i Otokar Löbl. Podnět, aby se městká samospráva zbudováním památníku zabývala, dal právě on a jeho Nadační spolek města Žatce - Saatz:

"Je to dostačující. Je to kompromis, se kterým se dá žít. Tento nápis jasně říká, kdy k těmto událostem došlo, a každý ví, že se jednalo v podstatě o masakr. Řekněme že je to milník, kterým byl zahájen poces reflexe."

Otokar Löbl je žatecký rodák s německými kořeny, po roce 1968 emigroval do Německa. O událostech z května 1945 uslyšel poprvé až v roce 2000. Naproti tomu Postoloprtští o nich věděli, potvrzuje zastupitel města Jiří Elsnic:

"Co jsme byli místní, tak jsme o tom věděli mnoho. Protože doma nám to rodiče řekli a mých kamarádů tatínka tady zastřelili, takže my jsme věděli, co se dělo."

V roce 2005 události připomněl umělecký projekt divadelníka Miroslava Bambuška Perzekuce.cz. Jednání radnice trvalo několik let. Co přimělo zastupitele změnit stanovisko?

"Ten pohled bych řekl, že i zůstal stejný, jenom váha (složení) hlasů v zastupitelstvu je trochu jiná dnes, než byla před deseti lety."

říká místostarosta Bernard. Jiří Elsnic doplňuje.

"Ono se těžko přiznává, že jsme nebyli jenom svatí. V každém případě ten problém se musel vyřešit, i kdyby to neudělalto toto zastupitelstvo, tak by to muselo udělat to další. Zkrátka ta věc se stala a nějaké vyrovnání s minulostí muselo přijít."

Odchod lidí ze zabraného pohraničí
říká Jiří Elsnic. V blízkosti města, v jedné z lokalit, kde k událostem došlo, se už dříve neoficiální připomínka objevila.

"Vím, že kdysi byl v Bažantnici privátně postaven jakýsi kříž, psaly o tom i německé noviny, ale ten kříž prostě zmizel,"

říká Löbl. Památník bude zbudován u brány postoloprtského hřbitova. Zatím jediný návrh na jeho podobu pochází od Nadačního spolku města Žatce a vychází z motivu otevřené knihy. Uzávěrka návrhů a cenových nabídek je 15. prosince a vítězný návrh rada města vybere pravděpodobně v průběhu ledna příštího roku.