Umělci se ohlédnou za 60 let starými křivdami

r_2100x1400_radio_praha.png
0:00
/
0:00

Mezi mnoha akcemi, kterými si v průběhu letošního roku budeme připomínat 60. výročí ukončení 2. světové války, by měl být také mezioborový umělecký projekt "Pozdní sběr.cz". Divadlem, filmem, výtvarnými akcemi, přednáškami a besedami by organizátoři chtěli reflektovat perzekuce válečných i poválečných let. Nevyhnou se tedy ani dosud nedořešenému problému násilí na domácím německém obyvatelstvu.

Projekt Pozdní sběr.cz je rozvržen do dvou let. Začít by měl letos v květnu a jeho první fáze nazvaná Perzekuce potrvá rok. Následovat bude fáze Procesy 1948 - 1954. Těžištěm je politické, angažované divadlo, scénická čtení, jevištní prezentace dokumentárních materiálů. Vysvětluje Miroslav Bambušek z pořádajícího sdružení Mezery:

"Platforma, na které se bude projekt odehrávat, je především scénický dokument. Tedy inscenování pramenných zdrojů, pozůstalostí a svědectví, a také prostřednictvím umělecké licence. Další dílčí formy by se měly táhnout jaksi ´za ocasem´: diskuse, přednášky, výstavy etc. Ale půjde o to, že nebude jakási inscenace a potom v jiném prostoru výstava či diskuse nebo cosi, ale že se podle všeho tohle všechno bude odehrávat kondenzovaně v jeden čas. Odborníci budou s herci na jevišti, přihlížející diváci budou moci do děje vstupovat."

Vy sám jste autorem hry Porta Apostollorum, která je jedním z pilířů projektu Pozdní sběr. Přibližte tuto hru.

"Porta Apostollorum je název benediktinského kláštera, který byl v polovině 12. století postaven na místě, kde dnes stojí město Postoloprty. V Postoloprtech bylo po válce vyvražděno přibližně 800 německých civilních obyvatel mužského pohlaví, všichni tam vlastně zemřeli. Byli to všechno sousedi. A ještě jedna věc, prostor postoloprtský je od 17. století zabydlen německou větví Schwarzenberků. Ta celá oblast byla německá, tam se vždycky mluvilo německy. Porta Apostollorum je analýzou toho ´konečného řešení´ českoněmeckých vztahů v roce 1945. Ta hra je v podstatě o příchodu nových apoštolů, o příchodu apoštolů nové doby, o příchodu apoštolů komunistického režimu na konci 2. světové války, tedy po osvobození Rudou armádou. Je čas tyhle věci otvírat, 15 let po tom, co si tahle země může říkat, že je svobodná. Porta Apostollorum je mimochodem taky o tom, že je možné svobodně reflektovat události, které jsou citlivé a problematické, a že je možné jejich citlivost a problematičnost zobrazovat v patřičných souvislostech."

Podle prof. Petra Matáska z divadelní fakulty AMU je projekt Pozdní sběr.cz příkladem politického umění, které v Čechách v posledních desetiletích nebylo možné a dosud zůstává spíš ojedinělé:

"To mi připadá dost nové, ano, v tom, že budeme brát konkrétní fakta. My jsme spíš zvyklí, znali jsme používání různých divadelních parabol a pak jsme mezi řádky odečítali, co to znamená nebo jakou otázku to klade."

Matásek rovněž ocenil, že se Pozdní sběr.cz bude odehrávat v unikátních prostorách opuštěné továrny v Praze Holešovicích, které má schopnost svojí drsností, neuhlazeností a historičností evokovat 60 let staré události.