Jak dnes žijí čeští krajané na Slovensku?

Foto: Wikimedia Commons / volné dílo

Radio Praha se připojuje ke společnému projektu se zahraničním vysíláním slovenského rozhlasu Radio Slovakia. V cyklu 20 let společně představujeme české krajany žijící na Slovensku. Co pro ně znamenalo rozdělení Československa, s čím se jako Češi potýkali, jak se sdružují a čím udržují své češství ve slovenské společnosti? Na tyto otázky odpovídá český novinář a místopředseda Českého spolku v Bratislavě Jiří Výborný:

Foto: Wikimedia Commons / volné dílo
Na úvod pár oficiálnych údajov. Podľa výsledkov z posledného sčítania obyvateľstva z roku 2011 žije na Slovensku 30 tisíc obyvateľov hlásiacich sa k českej národnosti. Kým podľa štatistík obyvateľov na Slovensku pribudlo, príslušníkov českej národnosti ubudlo. Veď v roku 2001 sa k českej národnosti hlásilo až 45 tisíc ľudí.

Najviac ich žije v Bratislave, Žiline, Martine, Košiciach a Prešove. Organizujú sa v krajanských spolkoch, vydávajú časopisy, stretávajú sa na spoločenských a kultúrnych podujatiach.

K tým, ktorí po rozdelení republiky zostali žiť na Slovensku patrí aj Jiří Výborný. Veď v Bratislave žil so svojou slovenskou manželkou a dvoma dcérami, ktoré po prekročení rieky Moravy automaticky prepínajú zo slovenčiny na češtinu a tešia sa na návštevu príbuzných – aj keď už v cudzine.

Jirko je novinár a tak sme spolu hovorili nielen o tom, aké časopisy vydáva česká menšina na Slovensku, či ako sa píše o Českej republike v slovenských médiách, ale keďže je aj podpredsedom Českého spolku v Bratislave v úvode hovoríme o tom, čím si vysvetľuje úbytok príslušníkov k českej národnosti.

(Rozhovor je součástí celkového zvuku tohoto příspěvku.)