Z krajanského tisku

tisk0606.jpg
0:00
/
0:00

Čechoaustralan přináší rozhovor s montrealskou krajankou Annou-Marií Votickou - Kantůrkovou, neustále plnou energie přesto, že právě tento víkend slaví své 97. narozeniny.

Čechoaustralan přináší rozhovor s montrealskou krajankou Annou-Marií Votickou - Kantůrkovou, neustále plnou energie přesto, že právě tento víkend slaví své 97. narozeniny.

Přes pokročilý věk se rozhodla podělit o své vzpomínky v knize nazvané Zachráněna v šanghajském ghettu. „O holokaustu v Evropě bylo již popsáno mnoho stran, avšak o plánovaném holokaustu a utrpení Židů (zvláště českých) v Číně, neměl téměř nikdo ani ponětí. Málokdo také ví, že právě Japonci, spojenci Hitlera, zachránili v Číně životy všem Židům. Proto je její knížka jedinečná,“ píše o knize Čechoaustralan. Oceňuje stále velice dobře sloužící paměť autorky i její poutavý styl. A tak, i když hlavní část knihy pojednává o strastiplném živote za války a přežití v šanghajském ghettu, čte se jedním dechem, dodává časopis, který si poté v samotném rozhovoru nechává převyprávět podstatné okamžiky života Anny-Marie Votické.


Veřejné slyšení k projektu s názvem Česká škola bez hranic uspořádala Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, informuje bulletin Československého ústavu zahraničního. Projekt, o němž jsme vás v našem vysílání už několikrát informovali, byl před sedmi lety zahájen v Londýně a v současné době se rozvíjí v Paříži, Londýně, Berlíně, Mnichově, Drážďanech, Curychu, Bruselu, Sydney; a zájem je v dalších místech ve světě, kde žije větší počet českých nebo smíšených rodin. Jejich dětem nabízí vzdělávání v českém jazyce, výuku písemného i mluveného projevu, literatury, dějin českých zemí i zeměpisu České republiky.

Škola usiluje o to, aby si tyto děti uchovaly pocit příslušnosti k českému národu a aby měly zajištěno vzdělání v předmětech, které ve školách v zahraničí běžně nemají. A jak dále uvádí bulletin Československého ústavu zahraničního, Česká škola bez hranic zaslala žádost o akreditaci svého vzdělávacího programu ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem je její uznání jako adekvátní vzdělávací instituce, ve které by děti mohly absolvovat všechny potřebné zkoušky, což by jim značně usnadnilo život, uzavírá bulletin.


Foto: Barbora Kmentová
Bulletin Československého ústavu zahraničního rovněž informuje o semináři, který se v sídle Senátu věnoval tématu nazvanému „Česko-slovenské vztahy a krajané“. Předseda Senátu Přemysl Sobotka na úvod připomněl, že zásluhu na dobrých vztazích obou států mají i čeští krajané žijící na Slovensku. Místopředseda Stálé komise Senátu pro krajany Tomáš Grulich poté v historické retrospektivě srovnával problémy Čechů, kteří se po roce 1918 ocitli v Rakousku, s podobnými problémy po roce 1993 na Slovensku.

Zmocněnec ministerstva zahraničních věcí pro krajanské záležitosti Vladimír Eisenbruk na semináři mimo jiné informoval o finanční podpoře třinácti českých krajanských spolků na Slovensku a propojení kultury v podobě výstav, výměnných divadelních představení a podobně. Tyto a další příspěvky, věnované historii i současnosti tématu „Česko-slovenské vztahy a krajané“ vydá Stálá komise Senátu pro krajany i v knižní podobě, uzavírá bulletin Československého ústavu zahraničního.

Autor: Peter Gabaľ
klíčové slovo:
spustit audio