České Vánoce na Slovensku překazil covid

Slovácký krúžek a Skaličané, foto: oficiální FB souboru

Slovácký krúžek v Bratislavě existuje už od roku 1922. Své vystoupení nabízí o Vánocích řadě zájemcům. Letos jim setkávání překazil koronavirus. Uvítali proto akci Krajané zpívají koledy.

Slovácký krúžek a Skaličané,  foto: oficiální FB souboru

Slovácký krúžek založili absolventi pražských a brněnských vysokých škol. Většinou se jednalo o moravské a uherské Slováky, kteří přišli po vzniku Československa pomáhat při budování Slovenska. Zkušeností ze spolkového života měli už ze studií a také řadu osobních kontaktů se Slováckými kroužky z Prahy a Brna.

Zakladateli se stali Jiří (Jura) Černý starší, původem z moravských Kunovic a Ludevít Štúr ze známého slovenského rodu zakladatele spisovné slovenštiny. Pravým otcem krúžku však byl skalický rodák, Pavel Blaho, který na studiích v Praze a v Brně podporoval řadu studentů z Moravy a Slovenska a pak je, už jako absolventy, na Slovensko pozval.

V roce 1938 krúžek doplnil své jméno na Slovácký krúžek ještě Skaličané v Bratislavě. Zdůraznil tak skutečnost, že velká část členů krúžku pocházela z rodného města otce zakladatele Pavla Blaha - ze slovenské Skalice.

Krúžek úředně neexistoval, proto ho nemohli ani zrušit

Slovácký krúžek a Skaličané,  foto: oficiální FB souboru

Zajímavostí je, že Slovácký krúžek byl a dodnes je pouze sdržením přátel lidové písně, hudby a tance z z regionů Moravského Slovácka a slovenské Skalice. Nikdy tak neexistoval jako oficiální organizace. Nemá zakládací listinu, stanovy, ani úřední evidenci.

Protože nikdy neexistoval, nemohl být zakázán. Díky tomu mohl přežít dlouhá období totoalitních režimů bez újmy. V Bratislavě existuje už 98 let. Poslední dvě desetiletí je v úzkém kontaktu s Klubem občanů České republiky.

Za dobu téměř stoleté existence absolvoval Slovácký krúžek desítky zájezdů a vystoupení doma i v zahraničí. Ale těžištěm bylo pravidelné měsíční setkávání při hudbě. Dodnes je otevřený milovníkům lidové písně z Moravského Slovácka a okolí Skalice, protože „na obúch brehoch Moravy sláviček rovnako pekne spieva", jak říkával bývalý „richtár" Konštantín (Kosťa) Čárský.

Koronavirus dokázal to, co nikdo před tím

Slovácký krúžek a Skaličané,  foto: oficiální FB souboru

Letošní rok však dokázal to, co nikdo před tím. Koronavirus narušil vzájemné setkávání i činnost krúžku. Jeho členové tak místo setkání při písničce zůstali u telefonátů a on-line komunikace.

V jiných letech se Slovácký krúžek pravidelně zúčastňuje Krajanského festivalu národnostních menšin v Praze. Ten byl letos zrušen. Uvítal proto iniciativu Ministerstva zahraničních věcí a některých krajanských spolků pod názvem České vánoce po staročesku u krajanů v celém světě, resp. Krajané zpívají koledy.

Slovácký krúžek a Skaličané,  foto: oficiální FB souboru

"Máme v našem repertoáru samostatné pásmo pod názvem „České vánoční koledy", se kterým vystupujeme v čase vánočních svátků u různých zájemců. Rádi bychom se s tímto pásmem představili i v rámci letošní akce „České vánoce po staročesku," řekl Petr Fajkus, rychtář Slováckého krúžku a Skaličanů v Bratislavě.

Protože se letos nemohli členové setkávat a pořizovat aktuální nahrávku, poslechněte si nahrávku z Tříkrálového koncertu v chrámě sv. Margity v Bratislavě. Mnohé z koled zdomácněly i na Slovensku a patří do "zlatého fondu" Slováckého krúžku.

Autor: Petr Fajkus
klíčové slovo:
spustit audio