Klub občanů České republiky na Slovensku oslavil 15. narozeniny

Slovácký krůžok a Skaličané

Klub občanů České republiky na Slovensku oslavil 15. narozeniny. Prvním impulsem pro jeho založení bylo rozdělení republiky, kdy se Češi na Slovensku najednou ocitli v postavení cizinců. A začaly jim praktické problémy - například jak si vyřídit trvalý pobyt, zdravotní či důchodové pojištění.

Jana Bratinková
Dá se říct, že Češi v Bratislavě slavili hned dvakrát. České centrum nejprve otevřelo výstavu o Tomáši Garrigue Masarykovi, kde jsou takové zajímavosti jako je třeba Masarykův klobouk, brýle či soška kačenky, která mu stála na stole. A pak následovalo setkání k 15. výročí založení Klubu občanů České republiky. Jedním ze zakládajících členů byla jeho současná předsedkyně Jana Bratinková. Jak připomněla, byly to hlavně praktické problémy po rozdělení republiky, které k vytvoření Klubu přispěly.

Slovácký krůžok a Skaličané
"Zajímavé bylo, že v ten den, kdy jsme založili Klub, jsem se náhodně setkala s prezidentem Havlem, který tu byl právě na návštěvě. Poté se s ním setkal náš první předseda a pan prezident nás pozval do Prahy. Takže necelé tři týdny po založení Klubu jsme seděli v prezidentské kanceláři, i když nakonec bez pana prezidenta, a bylo to naše první jednání."

Jednání s úřady byla těžká a chvíli trvalo než začaly Klub akceptovat. Jana Bratinková postupně zvládla veškerou právní problematiku a napsala i jeden ze zákonů. Hodně pomohlo i založení Stálé komise Senátu pro krajany. Pro jejího předsedu Václava Chládka byla cesta za Čechy na Slovensko první zahraniční cestou v této funkci.

"První důvod je ten, že dlouhodobě jsou Slováci nejoblíbenějším národem Čechů a druhý důvod, když jsem nastoupil do své funkce předsedy komise pro krajany žijící v zahraničí, tak jsem byl překvapen, jak je zde silná komunita a jak jsou tady udržované i naše tradice."

Jana Schvarczová

Když srovnáváte krajanské komunity ve světě, čím se liší čeští krajané na Slovensku?

Eva Siracká
"Tady je více akcentován problém dvojího občanství."

Češi na Slovensku byli zpočátku velmi aktivní. Jak dodala Jana Bratinková, scházeli se každý týden, později jednou za měsíc a soustředili se i více na kulturní program.

"Lidé už nemají takovou potřebu se scházet každý měsíc. Bylo by zbytečné organizovat akce třeba pro 20 nebo 30 lidí. Teď organizujeme akce třikrát či čtyřikrát do roka. Většinou to jsou koncerty, o které mají lidi největší zájem a pravidelně jednou do roka organizujeme nějaký zájezd. Podaří se nám vždycky vybavit nadstandardní program."

Klub občanů ČR
Klub občanů České republiky navázal řadu zajímavých kontaktů. Mimo jiné i díky Týdnu zahraničních Čechů.

"Nejen s kolegy z Vídně, kteří chodí na některé naše akce, ale běžně si 'mailuji' s krajany z Austrálie. Přichází mi vánoční pozdrav z Egypta, který je velice exotický. Jsou to úplně jiné kontakty."

Na setkání Klubu přišla řada zajímavých lidí, například doktorka Eva Siracká, nositelka ocenění Významná česká žena, která založila Čs. ligu proti rakovině. Na setkání zazněla opera, povídky, básně a nechyběla ani cimbálovka Slovácký krúžok a Skaličané.

"Je nejstarším účastníkem dnešního setkání, neboť vznikl v roce 1922,"

představil kapelu rodák z Velehradu Petr Fajkus a pak už zazněla harmonika i známé písničky ze Slovácka.