Jak jde kroj, tak se stroj!

Foto: ČT24
0:00
/
0:00

Pamatujete si ještě filmových básníků, z čeho se skládá kroj? Pokud ne, tak ten valašský si můžete přijít prohlédnout do nové expozice ve Valašském muzeu v přírodě. Do rožnovského skanzenu vás pozve autorka výstavy Lenka Drápalová.

Lenka Drápalová,  foto: YouTube kanál Regionální televize
Rozhovor natáčíme v době, kdy ve Valašském muzeu v přírodě už probíhají Vánoce. Jsou nějak tyto svátky spojeny s kroji? Nosil se třeba kroj na Vánoce?

"Samozřejmě. Kroj byl tradičním ošacením obyvatel Valašska, takže pokud bychom se přenesli do období Vánoc přibližně před 150 lety, tak bychom potkali převážnou většinu lidí oblečenou právě v tom tradičním ošacení, které my dnes nazýváme krojem."

Můžete představit vaši novou expozici krojů?

"My jsme na druhou adventní neděli slavnostní vernisáží otevřeli novou stálou expozici s názvem: Jak jde kroj, tak se stroj. Chceme v ní návštěvníkům ukázat bohatost valašského tradičního ošacení, protože mezi laickou veřejností panuje takový názor, že hanácký či slovácký kroj je bohatý, kdežto ten valašský je chudý. Z našeho odborného pohledu to ale není vůbec pravda, a právě o tom chceme přesvědčit návštěvníky, kteří se na tuto novou expozici přijdou podívat."

Foto: ČT24
Existuje vůbec něco jako valašský kroj, nebo to Valašsko musíme z tohoto pohledu rozdělit ještě na menší části?

"Ano. Valašský kroj je takový souborný název pro několik typů tradičního ošacení, které se liší vesměs střihovým provedením. Pro Valašsko můžeme vymezit několik oblastí jako Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko, jižní Valašsko a Frenštátsko. Podobné zvyklosti při výrobě krojů se objevovaly a mísily ještě na území Luhačovického Zálesí a Vizovicka."

Foto: ČT24
Kolik krojů nyní v té expozici máte?

"Máme 27 figurín, většina je oblečená v tradičním ošacení, kromě čtyř, které jsou oblečení v civilním. Máme tedy 23 figurín, na nichž návštěvníci uvidí krojové komplety. Máme vystavené i další jednotlivé součásti. Celkem v té výstavě, pokud se týká ošacení, máme vystaveno 600 kousků, je tedy opravdu na co se dívat."

Do kdy se na Valašsku kroj běžně nosil?

"Musíme si to rozdělit na muže a ženy. Tam je rozdíl. Muži odkládali kroj od 2. poloviny 19. století, ženy chodívaly v tradičním odění mnohem déle. Obecně ale můžeme říci, že k tomu, kdy přestal být kroj každodenně nošen, došlo u žen někdy ve 20. a 30. letech 20.století."

Foto: ČT24
Proč muži odložili kroj dříve?

"Souvisí to s rozvojem průmyslu. Rozvíjel se tehdy velice rychle i průmysl textilní a textilky chrlily nové materiály, které byly na nošení mnohem příjemnější. Muži navíc začali opouštět svá tradiční zaměstnání, práci na poli nebo v lese, a začali putovat za prací do továren. Tam bylo mnohem výhodnější mít civilní oděv, v kroji se hůře pracuje. Pořízení kroje byla navíc drahá záležitost, průmyslové materiály byly levnější. Kroj u mužů tedy zůstával sváteční oděvem, kdežto za prací se chodilo v civilu."

Valašské muzeum v přírodě,  foto: Martina Schneibergová
Kroje nejsou jedinou akcí, na kterou v těchto dnech muzeum láká. Pokud správně počítám, v sobotu by měl být v Dřevěném městečku jarmark...

"Počítáte správně. Program bude nejen v Dřevěném městečku, ale i na Valašské dědině. Dřevěné městečko ožívá jarmarkem, kdežto dědina zůstává v tradičním předvánočním rozjímání a v přípravách na Vánoce, takže pokud bude už někdo uondán nákupy a prohlížením stánků, tak si může přijít sem na dědinu odpočinout a podívat se, jak se lidé dřív na Vánoce připravovali a co všechno museli nachystat."