Jak oddělit odbojáře demokraty od odbojářů nedemokratů?

Josef Janeček
0:00
/
0:00

Lidovecký poslanec Josef Janeček navrhuje rozdělit členy protinacistického odboje na bojovníky za demokracii a ty, kteří se po válce dali na stranu komunistického režimu. Předkládaná novela zákona navrhuje, aby druhá skupina přišla o osvědčení odbojáře a z něj plynoucí výhody. Podle Janečka by společnost měla takovým odbojářům, kteří se podíleli na potlačení demokracie, přestat děkovat. Jeho návrh však vyvolává řadu nesouhlasných reakcí. Více v příspěvku Viléma Faltýnka.

"Řada prokomunistických odbojářů se podílela na perzekuci svých spolubojovníků. Protože byli ve službách komunistické moci, tak je vyhazovali ze zaměstnání, vyhazovali je z bytů, z práce, posílali je do vězení a posílali je taky na šibenici. A protože smyslem odboje bylo prosadit demokracii v Československu, tak tito lidé se jednoznačně postavili proti této myšlence, protože demokraty likvidovali. A proto tento návrh zákona říká: Přestaňme jim děkovat a přestaňme jim poskytovat výhody, které jsou určeny pro ty, kteří chtěli prosadit demokracii," vysvětlil svůj záměr lidovecký poslanec Josef Janeček.

Jako příklad uvádí prokurátora Karla Vaše, který se podílel po roce 1948 na nezákonném odsouzení bývalého náčelníka československé vojenské mise v SSSR a poválečného zástupce náčelníka generálního štábu Heliodora Píky. Podobných případů, jichž by se jeho novela zákona týkala, jsou dnes podle něj desítky, možná stovky. Mluvčí Konfederace politických vězňů Čestmír Čejka doplňuje:

"Třeba když vezmete jméno Pich-Tůma, to jméno vám jistě neuniklo, tak to je samozřejmě bojovník za svobodu. To byl člověk, který byl v partyzánském štábu jako politický komisař NKVD, tedy KGB. A samozřejmě, že byl veden jako bojovník za svobodu. Ale kolik je za ním mrtvol, to se dozvídáme dneska. Prostě to je třeba nějakým způsobem vyčistit, říct dost..."

Mnozí veteráni jsou ale k návrhu poslance Josefa Janečka opatrní, obávají se, že najít hranici bude velmi obtížné. Jaroslav Klika ze Zpravodajské brigády říká:

"Jako Zpravodajská brigáda jsme v druhém odboji pracovali nepoliticky, nestranicky, prostě pro naši republiku. A měli jsme mezi sebou samozřejmě i komunisty. Za tuto ilegální činnost si i oni zaslouží uznání. Ovšem jak se chovali za komunistické éry, můžeme těžko posuzovat a proto podle mého názoru, pokud nepáchali zřetelně prokázané zločiny, měli by být vyloučeni z veřejných funkcí. Ostatní považuji dnes za historickou záležitost, za práci historiků, ne politiků."

Také poslankyně KSČM Jitka Gruntová pokládá problém za otázku pro historiky. Janečkovu novelu odmítá.

"Já osobně tento návrh podporovat nebudu. Nevím jaké stanovisko zaujme náš poslanecký klub, ale já pro něj určitě hlasovat nebudu. Víte, každý člověk, který se zasloužil o to, že jsme tady, že mluvíme česky, že vůbec existuje náš stát a že existuje náš národ, ten se zasloužil o to nejdůležitější. A jestliže se později ti lidé zachovali tak, že je to v rozporu se zákonem, tak ať jsou podle toho zákona potrestáni, ale já jim přece nemůžu po 60 letech vzít zásluhy, které ti lidé mají. To prostě se příčí mé morálce a mému přesvědčení."

Předkladatel novely Josef Janeček se domnívá, že jeho návrh ve svěmovně podporu najde. Připomněl, že předsedové všech demokratických stran slibují politickým vězňům spolupráci a kdyby tedy jeho návrh nepodpořili, dopustili by se lži.