Jak se Češi dívají na cizince?

vaclavak_turiste1.jpg
0:00
/
0:00

Ministři zemí Evropské unie, východní a jihovýchodní Evropy i střední Asie v úterý v české metropoli přijali deklaraci o migraci. Měla by umožnit lepší spolupráci v boji proti nelegální migraci, ale zároveň usnadnit cestování pro turisty, studenty a vědce. Tentýž den u kulatého stolu v Praze zazněl závěr, že migrantky jsou v Česku diskriminovány hned dvakrát: jako cizinky i jako ženy. Atmosféru dne pak doplnil průzkum o postojích Čechů k cizincům.

Cizinci žijící v Česku představují podle více než dvou třetin občanů příliš velké bezpečnostní riziko. Ale 55 procent dotázaných si také myslí, že česká veřejnost přistupuje k cizincům bez předsudků a zaujatosti. Vyplynulo to z dubnového průzkumu agentury STEM. Ten také zjistil, že až 80 procent Čechů považuje počet cizinců pracujících v zemi za příliš vysoký. Překvapily výsledky vedoucího výzkumného projektu Stanislava Hampla?

"Možná trochu překvapivý je ten rozsah těch názorů, že v České republice je příliš mnoho cizinců a připravují naše lidi o práci i ten rozsah názorů, že představují příliš velké bezpečnostní riziko. Na druhé straně ale neukazuje se úplně, že by ty názory byly do značné míry podepřeny nějakou osobní zkušeností. Třeba že by ten názor, že cizinci připravují naše lidi o práci, zastávali spíše lidé, kteří se obávají sami nezaměstnanosti nebo už nějak tu nezaměstnanost zažili."

Kde se tedy ty názory berou?

"Spíš se dá říct, že je to odraz informací v médiích, informací, které mezi lidmi jaksi putují. Takže spíš asi to má větší vliv, než ta reálná situace."

A mediální obraz světa podle sociologa Stanislava Hampla z agentury STEM pak možná určuje postoje lidí víc, než třeba i jejich politické nebo ideologické názory. Že v Česku pracuje příliš mnoho cizinců, si totiž myslí nejen téměř 90 procent příznivců komunistů a přes 80 procent sympatizantů sociální demokracie, ale také až 70 procent přívrženců ODS.

"Je to určitě hodně, 70 procent. Samozřejmě, nevíme přesně, co je to příliš mnoho cizinců pracujících v Česku, co je příliš málo. Ale je pravda, že většina z příznivců ODS, 58 procent, si myslí, že zaměstnávání cizinců připravuje naše lidi o práci. Na druhé straně mezi příznivci ODS je také nejvíce rozšířen názor, že ti cizinci právě představují jediné řešení nedostatku pracovních sil v některých profesích. Čili tyhle dva názory jsou, řekl bych, proti sobě. Byť se samozřejmě u části lidí překrývají."

Zatímco až 55 procent příznivců ODS a ještě o něco více sympatizantů zelených považuje cizince ze jediné řešení nedostatku pracovních sil, u ostatních skupin je tento názor jen menšinový. Zda jsou zjištění průzkumu přímo alarmující, si Stanislav Hampl netroufá říci, ale považuje je za přinejmenším velmi podnětné.

"Jsou to informace, které by měly být nějakým námětem k zamyšlení - třeba i pro komunikaci státu, vlády, ale také, pokud jde o to zaměstnávání cizinců, třeba nějakých zaměstnavatelských organizací. Protože asi je třeba tady v tom směru prostě vysvětlovat, komunikovat."