Jaká jasnost v tuto chvíli, divná světu celému...

Foto: Dušan Tománek

"Narodil se Kristus Pán, tého dne, s velkým veselím…“ - Lidová poezie si už před staletími přisvojila vánoční příběh o narození malého Ježíška v Betlémě. V našem svátečním pořadu uslyšíte ale i verše pozdně barokního písmáka Františka Jana Vaváka o pastýřích, které začínají známým Vzhůru, vzhůru, bratři milí, poběhněme k Betlému... Pořad vánoční poezie provázejí úpravy moravských koled od skladatelky, zpěvačky a cimbalistky Zuzany Lapčíkové.