Jaká je dnešní role Visegrádské čtyřky?

r_2100x1400_radio_praha.png

V roce 1335 se ve Visegrádu sešli český, uherský a polský král, aby jednali o míru a spolupráci. O více než 650 let později, v únoru 1991, se na stejném místě sešli představitelé ČSFR, Polska a Maďarska s cílem prohloubit regionální spolupráci tří, od roku 1993 čtyř, středoevropských zemí. Prezidenti této Visegrádské čtyřky v pátek a v sobotu jednali v Lánech. A tato událost inspirovala Martinu Lustigovou, aby si s ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů Petrem Drulákem popovídala o roli Visegrádské čtyřky ve sjednocené Evropě.

Jakou dnes, patnáct let od svého vzniku, plní Visegrádská čtyřka funkci?

"Visegrádská čtyřka je důležitá pro takový ten běžný diplomatický provoz. Slouží jako konzultační fórum, kde si diplomaté a představitelé těch čtyř zemí vyměňují zkušenosti a informace."

Má smysl spolupráce středoevropských zemí v době, kdy jsme členy Evropské unie?

"Ta spolupráce smysl má, protože v Evropské unii žádná země neprosadí nic sama za sebe, vždy musí najít koalici států a dohodnout se na společném postupu. Je třeba říci, že Visegrádská čtyřka v tomto ohledu příliš nefunguje. Zatím se nám vlastně nepodařilo dohodnout se na společném postupu a důsledně tento postup prosazovat až do zdárného konce."

Proč se to zatím nepovedlo?

"Nepovedlo se to z těch důvodů, že zatím visegrádské státy nebyly schopny překonat rozdílnost svých zájmů, protože i když se deklaruje jeden zájem společný, tak vždycky je tlak ve jménu svého vlastního zájmu se od té společné pozice uchýlit. To se ukázalo v jednáních před vstupem do Evropské unie a ukázalo se to i při nedávných jednáních o rozpočtovém výhledu."

Podívejme se na Visegrádskou čtyřku trochu konkrétněji... Co by se jí dalo vytknout? Co je potřeba v jejím fungování změnit?

"Vytknout můžeme právě to, že zde zatím není dostatečná vůle ty společné dohody nadále prosazovat. Samozřejmě dalším problémem jsou rozdílné motivy, s nimiž jednotlivé státy k tomuto uskupení přistupují. Jinak se na Visegrádskou čtyřku dívá Polsko, jinak Slovensko, jinak Češi, jinak Maďaři."

V jakých oblastech se spolupráce zemí Visegrádské čtyřky ukázala jako prospěšná? Kde funguje?

"Nejlépe to funguje na úrovni výměny - výměny zkušeností, výměny informací. To je při mezinárodních jednáních důležité. Další takovou oblastí, kde visegrádská spolupráce zaznamenala jisté úspěchy, je Visegrádský fond, který pomáhá financovat výzkumné a kulturní projekty."

Visegrádská čtyřka spolupracuje i s dalšími zeměmi - například s Rakouskem, Slovinskem, Ukrajinou. Je lepší, když se jedná ve formátu V4 + další země, než kdyby se jednalo na bilaterální úrovni?

"Myslím si, že to lepší je. Samozřejmě je důležité, aby Visegrádská čtyřka byla schopna skutečně se na něčem dohodnout. A potom může vystupovat jako silný aktér v těchto mezinárodních jednáních. Ještě bych doplnil, že Visegrádská čtyřka také spolupracuje například s Beneluxem. A kdyby se podařilo spojit tato dvě seskupení do silné sítě, která by čas od času byla schopna promluvit jedním hlasem, tak to by bylo skutečně velmi užitečné pro všechny zúčastněné státy."

A jak vidíte budoucnost Visegrádské čtyřky?

"Já myslím, že Visegrádská čtyřka má své místo na půdě Evropské unie právě proto, že je zde potřeba hledat společné koalice. Domnívám se, že to pro českou diplomacii nebude výlučné multilaterální fórum, že Česká republika se bude snažit hledat spojence i mimo Visegrádskou čtyřku. Ale bude záležet na konkrétních otázkách. A myslím si, že v řadě z nich se nabízí zajímavý potenciál pro spolupráci v rámci čtyřky."