Jakub Špalek: Petice vyhrála

dny_neklidu4.jpg
0:00
/
0:00

Napětí na kulturní scéně trvá minimálně od začátku letošního roku. Vedlo ke vzniku otevřeného dopisu, který mj. požadoval změnu grantového systému a odvolání radního pro kulturu Milana Richtera. Požadavky z dopisu podpořilo v petici na 30.000 lidí. Situace vyvrcholila veřejnými protesty a takzvanými Dny neklidu.

Intervence ministra financí Miroslava Kalouska z letošního února, aby Praha oddělila v dotační politice komerční a neziskový sektor, neměl zjevnou odezvu. Stejně dopadla i komunikace divadelníků s ministrem kultury Václavem Jehličkou. Na konci minulého týdne se do situace vložil primátor Prahy Pavel Bém a společně s Richterem sepsal návrh změn.

"Přicházím s návrhem řešení, které je vtěsnáno do pěti základních bodů či návrhů. Je samozřejmé, že nestavíme nic na zelené louce, máme schválenou a platnou koncepci kulturní politiky, stejně jako máme schválený grantový systém, podle kterého se historicky finanční prostředky rozdělovaly a myslím, že k relativní spokojenosti alespoň části dnešní kulturní obce. Čili věřím v to, že přesvědčím obě znesvářené skupiny, že toto řešení má smysl,"

Pavel Bém
uvedl před pondělním setkáním s divadelníky. Mezi základní body prohlášení patří například zastavení 2. a 3. vlny transformace divadel, zrušení konkurzů na ředitele některých scén, zrušení grantové komise a ustavení nového poradního sboru primátora, zrušení dotace na vstupenku a dorovnání finančních prostředků na úroveň roku 2007. To je ovšem podmíněno souhlasem divadla s provedením finančního a personálního auditu.

Tato opatření by podle Béma a Richtera měla vést "ke zklidnění současné situace, poskytnutí nezbytných finančních garancí a vytvoření prostoru pro seriózní a věcnou diskusi."

"Je nezbytné vytvořit rovné a rovnoprávné a spravedlivé podmínky v přístupu k veřejným zdrojům. Na druhé straně je také realitou, že neziskové organizace mají právo na jisté garance, možná větší, jisté nároky na finanční prostředky, než jsou ta druhá divadla, která jsou profitní."

Divadelníci zásadní obrat v jednáních vítají. Jakub Špalek, ředitel a producent divadelního spolku Kašpar, Radiu Praha řekl:

"To jsou změny, které jdou v podstatě všechny naprosto v duchu té petice. Už během jednání v upylnulém měsíci jsme se shodli se zástupci té tzv. ziskové sféry, lidmi co třeba produkují muzikály, že některé ty body jsou jasné i pro ně: oddělení ziskového a neziskového sektoru, čili čím dál tím větší tlak na koncenzus a touha po dohodě tam byla už předtím a dá se říct, že petice vyhrála."

Špalek upozorňuje, že zveřejněné záměry musí teprve schválit zastupitelstvo. Prohlášení navíc formuluje záměr, jeho realizace však zatím není zaručena. Primátor Bém přistoupil na mnohá přání, s jednou výjimkou: o odvolání radního Richtera nemůže být řeč: "Já jsem opakovaně řekl, že pan radní Richter má a bude mít moji podporu."

Špalek reaguje: "Já si myslím, že Milan si to bude pamatovat, a my taky, to co nám provedl, a my jemu. A že ta věc prostě zůstane otevřená."

Jako problematickou změnu vnímá ředitel spolku Kašpar pouze požadavek auditu:

"Já si vlastně vůbec neumím představit, co to znamená, že mi někdo udělá v mé soukromé firmě audit. A že se mi bude dívat do mých věcí. Já se taky panu Bémovi do šatníku nedívám. Výroční zpráva je něco jiného, vyúčtování peněz, které dostanu, to je samozřejmě v pořádku. Ale audit je něco jiného. A navíc stojí strašné peníze a nevím, proč je zrovna teď investovat."

Kašpar je příklad divadla, které je v soukromých rukou, má právní formu s.r.o., ale financuje provoz mj. z veřejných peněz. O postoji k auditu Špalek rozhodne po jednáních s právníky a s kolegy z jiných divadel. Změny grantového systému projedná příští úterý městská rada. Konečné slovo pak připadne zastupitelstvu, které bude muset schválit novou podobu podpory kultury v hlavním městě.