Jan Kotěra - zakladatel moderní české architektury

Muzeum v Hradci Králové, 1909-1913

V dnešní rubrice vás Eva Petržílková pozve na zajímavou výstavu věnovanou zakladateli moderní české architektury - Janu Kotěrovi.

Ivo Janoušek dodal, že Národní technické muzeum zatím postrádá oddělení architektury a stavitelsví. V současné době se ale na zřízení této velké expozice pracuje. V plánu se počítá i s průřezem architektonické tvorby právě Jana Kotěry. A na závěr ještě jedna informace: Současnou výstavu "Jan Kotěra - zakladatel moderní české architektury" - v pražském Obecním domě doprovází rozsáhlá stejnojmenná reprezentativní publikace. Podílela se na ní řada předních českých historiků architektury a umění v čele s Vladimírem Šlapetou. Vychází i v angličtině a lze ji zakoupit přímo v Obecním domě v průběhu výstavy, která potrvá do 24. března. Architekt Jan Kotěra (1871-1923) absolvoval ateliér významného rakouského architekta Otto Wagnera ve Vídni. V roce 1898 přišel do Prahy. Od počátku se snažil, aby jeho stavby byly především účelné, bojoval proti přebujelé dekorativnosti historizující architektury tehdejší doby. Svědčí o tom jeho stavby z období kolem roku 1910, především budova muzea v Hradci Králové. Z

Muzeum v Hradci Králové,  1909-1913
V pravém sále je pak soustředěna Kotěrova tvorba vrcholného období - např. vodárna města Vršovic, Urbánkův dům, Laichterův dům, vlastní vila, muzeum v Hradci Králové a také projekty České university. Nedílnou součást výstavy tvoří zajímavé návrhy nábytku, interiérů a dokonce i tramvajových skříní. Jan Kotěra se věnoval také designu, tvorbě nábytku a skla. Velmi rozsáhlou sbírku jeho nábytku vlastní Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. Potvrdila to vedoucí oddělení nábytku dr.Daniela Karasová..
Křeslo pro Národní divadlo v Praze,  1909
Daniela Karasová si zároveň posteskla, že z finančních důvodů se bohužel nepodařilo realizovat paralelně výstavu Kotěry také v Uměleckoprůmyslovém muzeu, kde by bylo možné vystavit více exponátů. Dalším významným spolupořadatelem výstavy je Národní technické muzeum, které, jak připomněl jeho ředitel Ivo Janoušek, vlastní největší archív architektury v České republice.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio