Japonce před 130 lety učil fotografovat rodák z Čech

Erwin Antonín Dubský

Lodní deník hraběte Dubského - tak se jmenuje výstava dosud neznámých, unikátních fotografií z cesty kolem světa, kterou před 130 lety podnikl hrabě Erwin Antonín Dubský. Potomek starého českého šlechtického rodu a důstojník rakousko - uherského námořnictva navštívil v 70. letech 19. století Japonsko, Čínu a Thajsko a přivezl odtud na pět set fotografií.

Jsou na nich zachyceny pamětihodnosti Dálného východu, ale i lidé při práci, čajovém obřadu nebo nácviku bojových umění. Podařilo se na nich zaznamenat i tajfun, který v té době zpustošil Hongkong. Autorem většiny snímků je chomutovský rodák Raimund Stillfried von Ratenicz, který je vlastně zakladatelem japonské fotografie a naučil fotografovat celou jednu generaci tamních fotografů. Unikátní fotografie byly objeveny tak trochu náhodou - v rozhovoru s Milenou Štráfeldovou to potvrzuje spoluautorka nynější výstavy v Moravské galerii v Brně Marcela Suchomelová:

"Výstava v podstatě zahrnuje výzkum japonik a orientálií z fondu Národního památkového ústavu. Při této práci se nám podařilo nalézt velice unikátní soubor fotografií, kterému jsme zprvu nevěnovali velkou pozornost. Nicméně po průzkumu a po srovnání se zahraničními zdroji jsme zjistili, že se jedná o unikátní soubor fotografií, jehož autorem byl Raimund Stillfried von Ratenicz, dobrodruh a světák, který svým původem zasahoval i do Čech, neboť se narodil v Chomutově. Byl to kreslíř, akvarelista a později, právě v Japonsku, u něj převládl zájem o fotografii. A v Japonsku díky této svojí zálibě založil fotografickou školu."

Můžete přiblížit období, o kterém mluvíme?

"Jedná se zhruba o 70. léta 19. století."

Čili počátky fotografie...

"Co se týče Evropy, ta byla trošku dál, kdežto v Japonsku začala fotografie teprve vznikat. Což je vzhledem k současné situaci podivuhodné. Pro 70. léta je také velice charakteristické, že vznikla celá řada světových výstav. Jednou z těch nejvýznamnějších pro naše teritorium byla vídeňská výstava, kde mělo veliký ohlas Japonsko, které se tam prezentovalo skutečně bytostně. To ovlivnilo i pohled na Japonsko a na Dálný východ a přispělo to i k růstu mocenských zájmů habsburské monarchie, která podnikla spoustu výprav na Dálný východ. Jednou z nich byla právě výprava, na níž se účastnil i samotný hrabě Erwin Dubský. Bylo to v letech 1874 až 1876. Byla to velice dobrodružná cesta a jejím cílem bylo nejen navštívit Japonsko, ale z hlediska zájmů rakouské monarchie se jednalo o navázání a upevnění diplomatických vztahů s královstvím Siamem a byla tam i snaha kolonizovat ostrov Borneo."

A k těm fotografiím. Co vlastně se na nich podařilo zachytit?

"Dlouho se předpokládalo, že tyto fotografie, které jsou na zámku v Lysicích, v rodinném archivu hrabat Dubských, jsou autorizovány právě hrabětem Dubským. Nicméně jsme zjistili, že se jedná o celou řadu autorů, počínaje Stillfriedem von Ratenicz a konče velmi známými japonskými fotografy té doby, respektive z počátků fotografie. Jedná se o albuminové fotografie, které jsou velice vzácné. A je raritou, že se vůbec dochovaly v obrazové podobě, jak ji známe dnes. I to, že přežily plavbu kolem celého světa."

O fotografie ze sbírky hraběte Dubského projevili velký zájem i Japonci. Nadace Japan Foundation se finančně podílela na pořádání současné výstavy v Brně i na vydání publikace, v níž jsou unikátní snímky zveřejněny.