Jezy na Labi nelze uzákonit ve veřejném zájmu

Elba
0:00
/
0:00

Ústavní soud ve čtvrtek rozhodl, že stavbu jezů na Labi nelze zákonem označit za veřejný zájem. Na návrh skupiny senátorů proto zrušil část zákona o vnitrozemské lodní dopravě, která jezy takto označila a měla tak zjednodušit jejich výstavbu. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Labe
Není žádným tajemstvím, že novelizovaný zákon o vnitrozemské lodní dopravě byl přijat hlavně kvůli výstavbě jezu, který by měl zajistit splavnost Labe v úseku mezi Ústím nad Labem a hranicí s Německem. Právě tento úsek je kritickým místem, které v době většího sucha brání využívat Labe jako vodní cesty až do Hamburku. To připomíná i Milan Šefara z Československé plavby labské.

"Tím zásadním argumentem je strategický zájem České republiky - přístup k moři a světovému obchodu po jediné nezávislé vodní cestě."

Výstavbu jezu ale ostře kritizují ekologové. Spor mezi nimi a ministerstvem dopravy trvá už více než deset let. Obě strany se přitom zaštiťují ochranou přírody. Ekologové tvrdí, že jez by znamenal nevratný zásah do vzácných ekosystémů řeky. Ministerstvo dopravy a rejdaři zase argumentují tím, že lodní doprava je patnáctkrát čistší než kamionová. Do probíhajícího sporu zasáhli poslanci. Prosadili do zákona pasáž, že rozvoj a modernizace vodní cesty po Labi od Pardubic po hranice s Německem je ve veřejném zájmu. To se ale nelíbilo skupině senátorů. Ti se postavili na stranu ekologů a napadli zákon u Ústavního soudu. A soud jim ve čtvrtek vyhověl. Rozhodl, že stavbu jezů nelze označit za veřejný zájem zákonem. O veřejném zájmu mají podle soudců rozhodovat pouze správní orgány, ne zákonodárci. Senátorka Jitka Seidlová vysvětluje, v čem je problém.

"My se vlastně pouštíme do precedentu, parlamente, teď politicky rozhodni v ten nebo onen prospěch. Z toho vyplývá jedno riziko. Za rok dva se změní parlament a bude tady jiné rozhodnutí, jiný veřejný zájem. To podle našeho názoru parlamentu nenáleží."

Poslanci si prostě nemohou přisvojovat pravomoci, které náleží moci výkonné, protože rozhodnutí o tom, co je ve veřejném zájmu, musí být zpětně přezkoumatelné soudem. Pokud by bylo ukotveno v zákonu, soud by nemohl o otázce rozhodovat, protože sám je vázán zákonem. Poslanec Jaromír Schling ale oponuje.

"O takových věcech by měl rozhodovat demokraticky zvolený orgán. Podle toho, jak vážný je problém, by mělo rozhodovat obecní zastupitelstvo, krajské zastupitelstvo, parlament, a nebo vláda a nebo třeba také jenom stavební úřad, který je zákonem zmocněn v těch záležitostech rozhodovat. Nemělo by být možné, aby jeden úředník, v tomto případě ministr životního prostředí trvale bránil zahájení stavby, o které se vláda několikrát usnesla, že je to veřejně prospěšná stavba, že je to velmi významné pro naše rejdaře, pro naše loděnice, pro naše výrobce. Zastupitelstvo kraje se usneslo, že je to veřejně prospěšná stavba, obce tu stavbu chtějí. A něco jí přesto brání. Je tady tedy důvod, aby se zákonodárce touto věcí zabýval."

Podle ministra dopravy Milana Šimonovského ale nebude mít rozhodnutí Ústavního soudu příliš velký vliv na zdržení výstavby jezu. Ostatně už nyní je výstavba více než osm let ve skluzu.

"My jsme počítali s tím, že bude odstartován normální proces přípravy jednoho jezu na Labi. Dohodli jsme se tak s ministerstvem životního prostředí. Já očekávám, že standardním procesem přípravy bude tato stavba připravena a zahájena v příštím roce."