Jihlava nezapomíná na svého slavného obyvatele Gustava Mahlera

Gustav Mahler

Tento týden 18. května uplynulo sto let do úmrtí Gustava Mahlera. Ve své době byl jedním z největších dirigentů a nedoceněným hudebním skladatelem. 15 let života strávil v Jihlavě. Ta na svého slavného obyvatele nezapomněla. Nedávno tu vznikl Mahlerův park, i expozice v domě, kde Gustav Mahler žil. Jeho jméno nese i hotel, který byl přebudován z historického dominikánského kláštera.

Dům najdete jen pár metrů od náměstí. Gustav Mahler v něm strávil 15 let svého života, což na fasádě připomíná deska z roku 1960. Jejím autorem je Milan Knobloch, který vytvořil i medaili Shakespeara pro britskou královnu. Historicky nejzachovalejší částí domu jsou sklepní prostory, kde najdete expozici laděnou do rodinného prostředí. Jak prozradil náš průvodce Jakub Koumar, Mahlerův otec Bernard byl obchodníkem s alkoholem a spolu se svojí ženou Marií vyženil i značné věno. Koupil v Kalištích dům a začal obchodovat s alkoholem po celé Vysočině, často zavítal i do Jihlavy. Podnikání se rozběhlo ještě více, když roku 1848 byly zrušeny protižidovské zákony.

"Bernard Mahler toho využívá a když se roku 1860 Gustav Mahler narodil, tak ve svou měsících jeho života se stěhuje sem, přímo do tohoto domu. Ve dvorním traktu zřizuje vinopalnu a v přízemí výčep, možná takový, jaký máme tady. Rodiče se k sobě hodili asi jako oheň a voda, říká sám Gustav Mahler. Otec byl ctižádostivý, velmi progresivní člověk, Marie byla dosti churavá, citlivá a její muž Bernard si z ní často utahoval. Trpěla depresemi, ze 14 dětí, které se jim narodily, se dožilo dospělosti pouze 6. Právě proto byl život pro Gustava Mahlera značně traumatický, alespoň ten dětský."

Ve sklepení najdete dobový nábytek i fotografie, které ukazují život v Jihlavě té doby. V poschodí je dnes expozice Gustav Mahler a Jihlava, která mapuje jeho zdejší život i hudbu, která ho ovlivňovala.

"Ve výčepu často slýchával židovské písně. Navíc v Jihlavě byla vojenská posádka. Často zde zněla vojenská hudba, která ho taky ovlivnila a která je slyšet v jeho pracích. Díky městským trhům zde hodně vyhrávala také česká lidová hudba, která je hodně slyšet v Mahlerově první symfonii. Ovlivnila ho i hudba částečně liturgická i židovská náboženská. Gustav Mahler, ačkoliv byl Žid, tak do synagogy příliš nechodil. Lákala ho křesťanská tématika a proto chodil spíše do kostela sv. Jakuba. Synagoga židovská už v Jihlavě nestojí. Byla v místech, kde dnes najdete park Gustava Mahlera."

Z odhalení sochy v roce 2010
Park byl otevřen v roce 2010, v den 150. výročí Mahlerova narození. Dominantu tvoří jeho třímetrová bronzová socha. Pásku přestřihl prezident Václav Klaus i autor sochy Jan Koblasa. "Vytvořil jsem sochu podoby anděla," představil tehdy své dílo Jan Koblasa. Tělo sochy Gustava Mahlera je jakoby rozevláté, ale s propracovaným obličejem. Nechybí kravata ve tvaru motýlka, která je na všech jeho vyobrazeních. Na sochu v parku upozorňují tři symboličtí pětimetroví ptáci, v jezírku plavou tři žulové ryby a deset chrličů připomíná deset Mahlerových symfonií. V Jihlavě Gustav Mahler odehrál i svůj první veřejný koncert. Publicista a spisovatel Zdeněk Mahler, mezi jehož předky Gustav Mahler patří, uvedl, že Jihlava pro něj znamenala především pocit domova.

"Často vzpomínal nejen na maminku, ale i na dívku, která se o něj starala. Jak říká, uměla krásně zpívat, znala na 200 písní. "

Gustav Mahler chodil v Jihlavě do gymnázia, později odešel studovat hudbu, lákala ho i filosofie. V Mahlerově domě najdete i stylizované jihlavské náměstí, na kterém se střetávají tři kultury, jak dodal Jakub Koumar, Němci, Židé a Češi.

"Jihlava byl opravdu německý ostrov, nicméně po roce 1848 dochází k velmi silnému českému sebeuvědomění. Gustav Mahler o sobě tvrdil, že je trojí bezdomovec. Jako Čech mezi Němci, jako Rakušan mezi Němci a jako Žid na celém světě. Nikde prý nebyl vítán."

Autoři expozice se pokusili vyvrátit předsudek, že Mahlerova hudba je pouze „těžká" a neposlouchatelná. U každého I-podu se sluchátky se můžete pohodlně posadit a vybírat z bohaté nabídky nahrávek Mahlerovy hudby od světoznámých dirigentů. Na monitorech si pak můžete zábavnou formou ověřit vaše znalosti.

Alma
Hudba zavedla Gustava Mahlera do řady evropských měst. V roce 1897 se stal ředitelem vídeňské Státní opery, s taktovkou to dotáhl i do Metropolitní opery v New Yorku. Kromě jeho hudby nezapomíná expozice v Domě Gustava Mahlera ani na jeho soukromí, na manželku Almu.

Gustav Mahler
"Spousta umělců o ní uvažovala. Byl to třeba i malíř, který stál na počátku expresionismu Oscar Kokoschka. Nicméně tím, kdo ji tak říkajíc ulovil pro sebe, byl Gustav Mahler. Vzal si ji roku 1902. Alma Mahlerová se také věnovala hudbě, nicméně její komponování se Gustavu Mahlerovi nelíbilo a v podstatě jí ho zatrhl. Jejich manželství bylo takové šťastné i nešťastné. Oni za sebou tvrdě stáli, ale Gustav Mahler byl velmi uzavřený, místy melancholický a trudnomyslný. Narodily se jim dvě dcery a jedna z nich umírá v pěti letech. Pak se začal jejich vztah vyhrocovat a Alma si začíná románek s Waltrem Gropiem."

Gustav Mahler zemřel ve Vídni v nedožitých 51 letech na streptokokové onemocnění. Jehož žena Alma se pak provdala za Waltera Gropia a později za dalšího umělce Franze Werfela. Stále však propagovala Mahlerovu hudbu. Jsou tu i přepisy a překlady dopisů, které Gustav Mahler Almě psal.

Své místo našla v Domě Gustava Mahlera i jeho příbuzná výtvarnice Thea Weltner, která se taky narodila v Jihlavě, ale osud ji zavál do různých koutů světa. Její rodina zahynula ve druhé světové válce. To se projevuje i v její tvorbě.

"Hledá v ní bytí, mluví o předpokládaném konci světa. Thea Weltner je typická křehkostí a jakousi snovostí. Na čtveřici obrazů použila naprosto netradiční podkladový materiál. Jsou to rentgenové snímky. Na její dobu je to něco úplně nového, nikdo na rentgenové snímky nemaloval."

Thea Welner zemřela 17. května 2001 v Curychu. Objekty, které se v expozici nacházejí, byly na její výslovné přání umístěny právě v Domě Gustava Mahlera. Další najdete v Národní galerie v Praze, v Cyruchu, Berlíně nebo soukromých sbírkách v Evropě a USA. Pokud se chcete do hudby Gustava Mahlera zaposlouchat i doma, můžete si tu koupit CD a před cestou do rušných ulic města posedět v Domě Gustava Mahlera u dortíku a kávy.

10
49.395453800000
15.590776100000
default
49.395453800000
15.590776100000