Jihočeská jaderná elektrárna Temelín se v sobotu potýkala s problémy

Podrobnosti zjišťoval Josef Kubeczka.

Při zkoušce chlazení reaktoru prvního bloku jaderné elektrárny odstavil kontrolní systém automaticky reaktor. Výpadek se stal krátce po třetí hodině ranní. Krátce poté o průběhu poruchy informoval mluvčí elektrárny Milan Nebesář. Tzv. minimalního stabilizovaného kontrolovaného stavu dosáhl první blok

Chladící věž Temelína
elektrárny po patnácté hodině, to znamená, že byla opět zahájena štěpná reakce. Kontrolní systém tedy odstavil reaktor, ačkoli nemusel, protože žádná porucha nenastala. Podle ředitele elektrárny Františka Hezoučkého falešně zapůsobila jedna ochrana, která neměla zafungovat. Zopakování nepovedené zkoušky provozu reaktoru s vypnutými čerpadly technici odložili. Státní úřad pro jadernou bezpečnost uvedl, že podobné závady se během zkoušek mohou objevovat. Jak sdělil mluvčí úřadu Pavel Pittermann, právě proto podobné testy probíhají a nic závažného se nestalo.

Rakouští odpůrci Temelína ale označili výpadek za důkaz, že elektrárna není bezpečná. Hornorakouský zemský hejtman Josef Pühringer ostře kritizoval Českou republiku za to, že o neplánovaném odstavení reaktoru jaderné elektrárny Temelín oficiálně informovala rakouskou stranu se zpožděním. Dolnorakouští Zelení na zemském sněmu v Badenu přijali rezoluci požadující okamžité zastavení provozu jihočeské elektrárny a vykonání zkoušky vlivu zařízení na životní prostředí. Rakouský kancléř Wolfgang Schüssel na sněmu bavorské Křesťansko-sociální unie v Mnichově opět požadoval vypracopvání společné normy pro evropské jaderné elektrárny.

Mezitím americká firma Westinghouse letecky dopravila na Temelín jaderné palivo pro druhý blok. Podrobnosti přepravy, jako jsou trasa, čas či množství paliva, odmítl ředitel elektrárny František Hezoučký prozradit s tím, že informace kvůli obavám z teroristických útoků podléhají přísnému utajení.