Josef Josten

Na to, aby se člověk mohl dotknout historie, aby se setkal se vzácnými dokumenty, nemusí být vždycky historik. Přesvědčuje o tom případ mladého středoškolského pedagoga Filipa Grygara. Připravil Vilém Faltýnek.

Záliba Filipa Grygara v prvorepublikové masarykovské filosofii mu otevřela cestu k paní Patricii Jostenové, vdově po významném československém emigrantovi Josefu Jostenovi, který po desetiletí v zahraničí organizoval protikomunistickou zpravodajskou službu a který napsal knihu o komunistickém převratu Československo žaluje. Filip Grygar se s paní Jostenovou setkal náhodou při svém soukromém pobytu v Anglii. Život Josefa Jostena je ohraničen daty 1913 a 1985. Podle informací, které odvysílala v 70. letech Svobodná Evropa, bylo jeho vlastní jméno Josef Stein. Josten za války bojoval v československé jednotce v Británii, po válce pak působil na ministerstvu zahraničí. Před komunistickým pučem se mu za nelehkých podmínek podařilo ze země utéct. V Anglii založil záhy Svobodnou československou informační službu, která vydávala týdenní zpravodaj o dění v komunistických zemích, a pro krajany vydával týdeník Čechoslovák. Podle informací Svobodné Evropy působil také jako agent západních zpravodajských služeb.

Tato rozhlasová stanice zachovala jediný záznam jeho hlasu. Bylo to v roce 1974 v pořadu Hlasy z druhé strany. Josten mluví po telefonu s redaktorem pořadu. V sedmdesátých letech se Josef Josten přičinil o založení britského komitétu na obranu nespravedlivě stíhaných. V roce 1995 ho za jeho zásluhy vyznamenal prezident Havel. Materiálů ke studiu Jostenova působení však není mnoho.