Nová monografie přibližuje exilového novináře Josefa Jostena, jeho archiv míří do Olomouce

Soukromý archiv Josefa Jostena, foto: autorka

Na Anglo - americké vysoké škole v Praze proběhlo tento pátek mezinárodní symposium o demokratickém exilu, který v poválečných letech odcházel ze zemí sovětského bloku do Velké Británie. Jedním z významných čs. exulantů byl i novinář Josef Josten. A právě jeho rozsáhlá pozůstalost byla během symposia předána olomoucké univerzitě. Došlo i na křest monografie s názvem Zapomenutý "nepřítel" Josef Josten. Akci sledovala Milena Štráfeldová:

Soukromý archiv Josefa Jostena,  foto: autorka
Významný představitel čs. exilu Ladislav Feierabend, postoj britských úřadů k československým uprchlíkům nebo činnost olomouckého Centra pro exilová studia - to jsou jen některá z témat, o kterých se na sympoziu Anglo - americké univerzity v pátek hovořilo. Hlavní pozornost ale jeho pořadatelé věnovali exilovému novináři a vytrvalému odpůrci totalitního režimu Josefu Jostenovi:

"Josef Josten se rozhodl, a vytrval po celý svůj život až do poloviny 80. let, k tomu, aby informoval. Aby informoval zahraniční veřejnost o Československu a současně aby touto informovaností burcoval ve prospěch toho, co on si odnesl, a to jsou ideály demokratické masarykovské Československé republiky,"

Martin Josten,  foto: autorka
uvedl profesor Ivo Barteček, děkan Palackého univerzity v Olomouci. Josten odešel do exilu dvakrát, poprvé během 2. světové války a podruhé, natrvalo, po r. 1948. Ve Velké Británii vydával informační bulletiny a časopisy, ve kterých psal o zločinech totalitních režimů nejenom v Československu, ale i jinde v Evropě, a dokonce i v Tibetu nebo na Kubě. Během svého života soustředil obsáhlý archiv informací, dokumentů, článků i korespondence, který je velmi cenným zdrojem pro studium exilu. Právě tento soukromý archiv předal v pátek syn Josefa Jostena Martin olomouckému Centru pro exilová studia. Je ho celých 41 archivních krabic:

Milada Polišenská a Martin Josten,  foto: autorka
"Představují záznamy historie, která byla v Československu samozřejmě zamlčována. A já doufám, že budou užitečným zdrojem pro budoucnost,"

řekl Martin Josten. Jostenův archiv i řadu dalších dokumentů studovala historička Milada Polišenská z Anglo - americké univerzity. Na jejich základě napsala obsáhnou monografii o Josefu Jostenovi. Pracovala na ní čtrnáct let:

"Ta kniha na jednu stranu vznikala velmi krátce, ale současně také velmi dlouho. Já jsem přišla k tomuto tématu, nebo možná to téma si našlo mne v roce 1995, kdy jsem přišla učit jako hostující profesorka do Ameriky na University of Nebraska. A jako historik jsem se zajímala, co tam mají v univerzitním archivu. Čekala jsem, že tam najdu prameny k dějinám českých farmářů. Přišla jsem do archivu a viděla jsem tam velkou kolekci spisů Josefa Jostena."

Výsledkem jejího bádání je více než sedmisetstránková publikace, která tuto významnou osobnost čs. exilu vlastně poprvé soustavně přibližuje. Část dokumentů je nyní vystavena i v prostorách Anglo - americké univerzity v Praze.