Kalendárium

0:00
/
0:00

V kalendáriu se tentokrát budeme věnovat především Josefu Sodomkovi mladšímu. Připomeneme i bombardování Prahy a zakladatele české egyptologie.

14. únor 1945 - den, který dodnes vyvolává otazníky. Americkému bombardování Prahy tehdy padly za oběť stovky lidí. Symbolem náletu se stal klášter Na Slovanech zvaný Emauzy. V rozhlasovém archivu se o bombardování dochovalo několik záznamů. Mluví se v nich i o Emauzích:

 Emauzský klášter po bombardování
"V jedné ulici jsem přebrodil potok vody a tam vpravo hořely Emauzy. Doběhl jsem k nábřeží, abych posoudil rozsah té nedozírné škody...ale to už se propadala chrámová střecha. Hodiny ukazovaly chvíli zásahu: 12 hodin 32 minuty. A všude, vlevo, vpravo, oheň, prach, popílek, který řezal do očí, podlahy, které visely mezi poschodími. A zrak se vrací na místo, kde býval onen převzácný skvost nazvaný Emauzy."


Jméno Josefa Sodomky mladšího je spjato s Vysokým Mýtem. Místní si jej připomínají třeba festivalem Sodomkovo Vysoké Mýto a plánuje se také speciální muzeum karosářství. Josefa Sodomku mladšího představil ředitel místního muzea Jiří Junek.

"Pan Sodomka mladší se narodil v roce 1904, jeho otec vyráběl kočáry. On se po vyučení vrátil domů do Vysokého Mýta a začal přesvědčovat svého otce, aby změnili výrobní program jejich firmy, aby už nevyráběli kočáry nebo jiné potahové vozy a soustředili se na výrobu automobilových karoserií. Josef Sodomka mladší správně odhadnul, že tudy půjde budoucí vývoj a automobily mají zelenou, takže zhruba v roce 1925 se firma začala soustředit na automobilové karoserie."

Pro podnik byl důležitý rok 1928, kdy byla vyrobena první autobusová karoserie. Firma Sodomka se ve třicátých letech stala nejvýznamnější karosárnou v Československu.

"Na sklonku třicátých let patřil Sodomka ke špičce, u něj si objednávaly automobily opravdu i známé osobnosti tehdejší doby. Ty automobily se stávají elegantními, mají nádherné karoserie a stávají se vyhlášenými. Získávají i různá ocenění na autosalónech nebo veletrzích. Vedle toho pokračuje i stavba autobusových karoserií a firma Sodomka má licenci např. i na výrobu hraček nebo kluzáků a větroňů."

Josef Sodomka mladší
Po II. světové válce je hlavní doménou podniku výroba autobusových karoserií. Karoserií na automobily ubývalo, nicméně existovaly i výjimky, jako například luxusní kabriolet Tatra 600 Tatraplán, který byl určen jako dar ke Stalinovým sedmdesátým narozeninám. Sodomkův podnik byl v roce 1948 znárodněn a přejmenován na Karosu.

"Pan Sodomka byl jeho ředitelem až do roku 1950, byl zatčen, uvězněn, obviněn např. z hospodářských deliktů. Nakonec byl odsouzen na více než dva roky. Když se pak do Vysokého Mýta vrátil, nemohl zde najít práci a musel do zaměstnání dojíždět až do dalekého Liazu a paradoxem všeho je, že dojížděl nikoli automobilem, ale takovou tou známou plátěnou tříkolkou velorexem."

Josef Sodomka mladší zemřel 9. února 1965.


Starověký Egypt už odedávna vzbuzoval v lidech zvědavost. Z pouhého zájmu se postupně vyvinul vědní obor. Zakladatelem české egyptologie byl František Lexa, který stál i u zrodu Československého egyptologického ústavu UK v Praze a Káhiře, vedl jej pouhé dva roky, zemřel v roce 1960.