Kalendárium

17. listopad 1989 na Václavském náměstí v Praze
0:00
/
0:00

Nejvýznamnějším výročím týdne jsou jistě události 17. listopadu roku 1939 a 1989. Nejsou to ale jediná jubilea, které připomene kalendárium, řeč bude také o Františku Topičovi a „králi železném a zlatém“.

František Topič, foto: ČTK
Před 150 lety se narodil František Topič. Své slavné nakladatelství vybudoval na dnešní pražské Národní třídě a knihy, které v něm vydával měly nejen vysokou literární, ale také uměleckou hodnotu. Pracovali na nich totiž přední výtvarníci, ilustrátoři a grafici své doby.


Přemysl Otakar II.
V listopadu roku 1251 si rakouská šlechta zvolila za svého vévodu českého následníka trůnu Přemysla Otakara II. Aby svůj nárok potvrdil, oženil se budoucí král železný a zlatý s dědičkou Markétou Babenberskou. I na středověk, zvyklý na všemožné nerovné sňatky, to byl svazek neobvyklý. Ani ne dvacetiletý mladík si bral ženu, která byla snad až o třicet let starší. Manželství zůstalo bezdětné a skončilo po několika letech rozvodem.


Jan Opletal
28. října 1939 byl při protestech proti okupaci smrtelně zraněn dělník Václav Sedláček a student Jan Opletal. Poslední rozloučení s Janem Opletalem se změnilo v demonstraci, a nacistická odveta na sebe nenechala dlouho čekat. V noci ze 16. na 17. listopadu došlo k rozsáhlým raziím na studentských kolejích. Několik studentů bylo popraveno, více něž tisícovka poslána do koncentračních táborů. České vysoké školy byly uzavřeny. 17. listopad byl na památku těchto událostí později vyhlášen mezinárodním dnem studenstva. O den později nabádal občany ke klidu tehdejší prezident Emil Hácha.

"Vyzývám vás co nejdůrazněji, abyste se vyvarovali veškerých poruch klidu a pořádku majíce na mysli, že jakékoli činy proti veřejné moci a proti pořádku zavedenému v Protektorátě měli by za chvíli nedozírné újmy pro jednotlivce a pro národní společnost. Jsem přesvědčen, že uposlechnete a že napříště nedojde k žádným shlukům, srocování a jiným poruchám veřejného klidu. Každá taková porucha by byla bezohledně potlačena. Padly by další oběti, které pro věc českého národa nemají smysl."


17. listopad 1989 na Václavském náměstí v Praze
O padesát let později se 17. listopad opět zapsal do dějin. Tentokrát jako začátek sametové revoluce. Rozhlasové noviny přinesly tehdy tuto zprávu.

"Vpodvečer ve pak přišly stovky chlapců a děvčat s kytkou a zapálenou svíčkou v ruce poklonit památce Jana Opletala do míst, kudy v roce 1939 šel pohřební průvod s jeho rakví. Shromáždění a průvod uspořádala pražská městská vysokoškolská rada, a tak jsme se několika studentů zeptali co jim říká 17. listopad a vůbec jméno Jana Opletala. "

"Víme, že byl student medicíny a při těch událostech v roce 1939 byl smrtelně zraněn a svým zraněním poté podlehl."

"My si myslíme, že studentské hnutí je něco více než pouzí studenti a lidé a myslíme si, že tím, že jsme v jednotě a celku můžeme něco dokázat pro novou a lepší společnost."

Podle posledních informací se slavnostních okamžiků dnešního padesátého výročí 17. listopadu 1939 pokoušejí někteří lidé zneužít k protisocialistickým provokacím," doplnily informaci Rozhlasové noviny.