Kalendárium

Foto: www.czechtourism.cz
0:00
/
0:00

Kalendárium připomene legendu, která se váže k výročí úmrtí Petra Bezruče, českého knížete Vratislava I. a významného konstruktéra Tatry Kopřivnice.

Před padesáti lety zemřel Ahasver svědomí Čechů, škaredý fantóm a zašlého národa bard, básník Petr Bezruč. Pokud jsou občas někteří zpěváci nazýváni zpěváky jedné písně pak by Vladimír Vašek publikující pod jménem Petr Bezruč mohl být nazván autorem jedné sbírky. Slezské písně byly vrcholem jeho tvorby, které už nikdy nepřekonal. O jejich popularitě svědčí také to, jak často jsou Bezručovy verše citovány a různě upravovány. Stačí si vzpomenout na úspěch komika Jiřího Wimmera, který Bezručovu báseň Ostrava přednášel „jako recitátor, který kouří 80 cigaret značky Clea denně" a nebyl schopen říct jediný verš bez příslušného zakašlání. Ke Slezským písním a 50. výročí Bezručovy smrti se také váže legenda, že teprve až uplyne půl století, bude otevřena údajná básníkova závěť, z níž by mohlo vyplynout, že sbírku vlastně nevytvořil sám.


13. února 921 zemřel český kníže Vratislav I., události, které následovaly po jeho smrti jsou všeobecně známy, byť dodnes skrývají nejedno tajemství. Vcelku neznámý je ale sám kníže Vratislav I., syn známých rodičů a otec velmi známých synů. Vratislav byl totiž synem prvního českého historicky doloženého knížete Bořivoje a Ludmily a otcem českého světce Václava a jeho vraha Boleslava. Podle výzkumů Emanuela Vlčka se kníže dožil nejvýše padesáti let. Rok před svou smrtí založil baziliku svatého Jiří na Pražském hradě, kde jsou někteří Přemyslovci včetně jeho samého pohřbeni. Místem posledního odpočinku se chrám stal také zavražděné Vratislavově matce svaté Ludmile.


Před 130 lety se narodil Hans Ledwinka. Pravděpodobně Vám toto jméno mnoho neříká, ale dílo, pod nímž je podepsán budete znát určitě. Pracoval pro kopřivnickou Tatru a pracoval už na prvním automobilu ve Střední Evropě - Tatra President. Byl konstruktérem Tatry 11 a podílel se třeba také na výrobě vlaku Slovenská strela. Jeho osobnost a dílo přiblížil Radim Zátopek, kurátor Technického muzea Tatra v Kopřivnici.

"Hans Ledwinka je jeden z předních konstruktérů, který má spoustu patentů po všech koutech světa. Nicméně politickou situací a celým jeho životem se dostal do vakua, takže jeho osobnost je známa víceméně v kruzích technických a v loňském roce se dostal do síně slávy světových konstruktérů."

Proč se tedy o Ledwinkovi téměř neví?

"S příchodem okupace se choval jako obchodník, to znamená, že pracoval pro ty, kteří mu vládli. Zkonstruoval spoustu věcí, které měly sloužit i Němcům a nějakým způsobem se přičinil o to, aby jedna z obcí, ve které je zdroj vody pro Tatru byla připojena k Sudetům. Nakonec nabídl Němcům Tatru 111, která byla natolik konstrukčně vynikající, že splnila veškeré požadavky německé armády a oni s ní potom jeli na Rusko." Práce pro Němce se Hansi Ledwinkovi po válce přičetla k horšímu. Odsouzen byl v roce 1948. "Na popud některých tatrováckých ředitelů a konstruktérů, kteří se báli, že by mohl uplatňovat nároky na patenty, které měl vedené v zahraničí."