Kalendárium

Mohyla míru
0:00
/
0:00

Kalendárium tentokrát představí jednoho z téměř zapomenutých synů Jana Lucemburského, připomene politický proces s Rudolfem Slánským nebo výročí bitvy u Slavkova.

Jaroslav Žák
Díky filmům natočeným podle útlé knížky Študáci a kantoři ví snad každý, co je štěstí. Ano, muška jenom zlatá. Tvorba středoškolského učitele Jaroslava Žáka, narozeného 28. listopadu 1906, byla ale mnohem rozsáhlejší, než je všeobecně známo. Po druhé světové válce psal satiru na tehdejší politickou situaci v Československu. Romány Ve stínu kaktusu, Konec starých časů a Na úsvitě nové doby, se staly Žákově spisovatelské i kantorské kariéře osudnými. Byl vyloučen ze Syndikátu spisovatelů, nesměl publikovat ani učit. Díla Konec starých časů a Na úsvitě nové doby mohla vyjít až po sametové revoluci.


Dne 1. prosince 1383 zemřel Václav Český. Pokud jste náhodou začali přemýšlet nad daty úmrtí českých panovníků tohoto jména, můžete klidně přestat. Václav, ač syn českého krále pojmenovaný snad tím pro Čechy nejtypičtějším královským jménem nikdy na trůn neusedl. Václav se totiž narodil Janu Lucemburskému z jeho druhého manželství s Beatrix z Bourbonu. Pojmenován byl stejně jako jeho nejstarší nevlastní bratr, snad se chtěl stárnoucí král Čechům trochu zavděčit. Václav, vévoda Lucemburský, nezdědil po otci válečnické sklony, právě naopak, kromě svých vladařských povinností skládal také básně, které u nás vyšly pod názvem Netoužím po ráji.


Bitva u Slavkova
„Stačí říct bojoval jsem u Slavkova a každý musí odpovědět – hle hrdina!“ Tato slova prý pronesl Napoleon Bonaparte ke svým vojákům bojujícím v bitvě tří císařů. Ruského a rakouského panovníka na straně jedné a francouzského na straně druhé. Od tohoto triumfálního Napoleonova vítězství 2. prosince uplynulo 202 let. Mnozí z těch, kteří krvavou bitvu nepřežili a jejichž ostatky zůstaly na polích okolo Slavkova, jsou pohřbeni v Mohyle míru u obce Prace. O její historii vyprávěl Josef Večeřa, vedoucí pobočky Památník Mohyla míru.

„Památník mohyla míru vznikl mezi lety 1910 – 1912 a vznikl na popud katolického kněze Aloise Slováka, který byl známým obdivovatelem bitvy u Slavkova, rád se procházel moravskými poli, a když viděl velké množství ostatků na polích, tak se rozhodl vybudovat památník na počest bitvy u Slavkova. Založil výbor a vypsal konkurz na architektonické řešení památníku. Toho se zúčastnili renomovaní architekti z celé Evropy a byl vybrán známý pražský architekt Josef Fanta. Josef Fanta pak vybudoval památník Mohyla míru v pozdně secesním slohu. V roce 1924 vzniká budova u Památníku Mohyla míru a ta má prezentovat nalezené předměty z bitvy u Slavkova. V Mohyle míru najdeme ukryté ostatky padlých vojáků, které byly nalezeny na okolních polích, protože Mohyla míru je vlastně jakési memento, memento padlých vojáků, memento válek.“


11 rozsudků smrti, 3 doživotní tresty - takový byl verdikt v politickém procesu s Rudolfem Slánským, o něhož uplynulo 55 let. Proces hledající údajné zrádce ve vlastních řadách nebyl pro komunistickou stranu žádnou novinkou, podobnými procesy prošel Sovětský svaz, Bulharsko i Maďarsko. A aby bylo zapomenuto, že „zrádce“ Slánský patřil původně mezi nejaktivnější komunisty, byl vymazán i z oficiálních fotografií.


1. prosince 1898 zemřel malíř Luděk Marold, autor slavného panoramatu Bitva u Lipan.