Kalendárium

0:00
/
0:00

Jaká výročí připomene dnešní Kalendárium? Od zavraždění svatého Vojtěcha uplynulo 1010 let, před 100 lety se narodil hudební skladatel Václav Trojan a před 10 lety byl návštěvě České republiky papež Jan Pavel II. To jsou jen některá z témat, která do Kalendária vybrala Martina Lustigová.

1010 let uplynulo od zavraždění svatého Vojtěcha, druhého pražského biskupa. Představíme ho spolu s historikem Martinem Wihodou, který na úvod prozradí, jaké přívlastky jsou s Vojtěchovým jménem spojovány:

"Například Vojtěch Slavníkovec, svatý Vojtěch. Mezi historiky se také rozšířilo takové slovní spojení, že to byl vlastně náš první Evropan. S tímto příměrem přišel Dušan Třeštík a myslím si, že to je příměr vcelku příhodný, neboť biskup Vojtěch nejenže během svých studií v Magdeburku získal řadu přátel, ale také se vlastně sblížil s mladým císařem Otou III. Ve spolupráci s císařem Otou připravil projekt vzniku prvního arcibiskupství ve slovanském světě."

Jaký je Vojtěchův odkaz pro dnešní dobu?

"K Vojtěchovu odkazu se nejvíce hlásí v Polsku. Nad ostatky svatého Vojtěcha bylo zřízeno hnězdenské arcibiskupství a v Polsku je tedy Vojtěch uznáván a uctíván jako národní světec. Méně se již ví, že Vojtěch je současně i národním světcem českým, byť věhlasu svatého Václava nikdy nedosáhl. Všechno souvisí s tím, že když kníže Břetislav vytáhl do Polska a vrátil se s ostatky svatého Vojtěcha, které potom byly uloženy v kostelíku svatého Víta, tenkrát ještě kostelíku, tak také pomýšlel na zřízení arcibiskupství, ovšem tento projekt nevyšel, a proto nakonec Vojtěch nehrál v českých poměrech, v českých dějinách tak významnou roli jako již zmiňovaný svatý Václav."

A jaký tedy je Vojtěchův význam pro české země?

"To je právě to složité, že vojtěšská úcta v českých zemích není příliš silná. Samotný Vojtěchův projekt ovšem jakýsi význam má, neboť díky Vojtěchovým zásluhám a přímluvám se podařilo včlenit slovanský svět ještě před rokem 1000 do světa vyvolených národů. Totiž tato koncepce vypadala tak, že mezi národy, které mají být spaseny v západní Evropě, byli zprvu pokládáni jenom Frankové nebo Galové nebo Italové nebo Alemani, ale Slované mezi nimi vlastně chyběli. Teprve Vojtěchovou zásluhou se slovanský svět přičlenil k západoevropské civilizaci. A v tomto smyslu Vojtěchovo dědictví přetrvává."


Před 100 lety se narodil hudební skladatel a pedagog Václav Trojan. První část kariéry spojil s rozhlasem - upravoval lidové písně nebo psal skladby pro děti, v rozhlase působil i jako hudební režisér a redaktor. Po válce spolupracoval s Jiřím Trnkou a skládal hudbu k jeho loutkovým filmům. Později skládal instrumentální díla a psal pro divadlo. Zemřel v roce 1983.


V roce 1952 zemřel spisovatel, novinář a výtvarný kritik Jaromír John. Vlastním jménem se jmenoval Bohumil Markalous. Vystudoval estetiku a psychologii, pak učil na středních školách. Za první světové války se účastnil tažení na Balkáně. Po válce pracoval v brněnské redakci Lidových novin, v roce 1926 přešel do tiskového odboru předsednictva vlády. Později redigoval časopis Pestrý týden. Po druhé světové válce přednášel estetiku na olomoucké univerzitě.


Před 10 lety byl návštěvě České republiky papež Jan Pavel II. Československo nebo Česko navštívil Jan Pavel II. celkem třikrát - v letech 1990, 1995 a 1997. Jan Pavel II. byl symbolem odporu proti komunistické moci a stal se i symbolem svobody, která přišla po roce 1989. Při své vůbec první návštěvě po pádu komunistické vlády, tedy v roce 1990, Jan Pavel II. pronesl: "Ještě před rokem a méně než rokem bylo nemyslitelné, aby sem mohl přijít papež, biskup Říma, byť zároveň Slovan a syn bratrského národa. Zdálo se to nemyslitelné."


Před 75 lety se narodil plavec František Venclovský - první Čech, který přeplaval průliv La Manche. Venclovský byl atlet, ale po těžkém úrazu se musel s atletickou kariérou rozloučit. Začal se věnovat dálkovému plavání a otužování. Po peripetiích s komunisty ovládanými úřady se mu podařilo získat povolení a v roce 1971 úspěšně překonal průliv La Manche. Zemřel v roce 1996.