Kancléř Schüssel k posuzování dopadů Temelína na životní prostředí

Z hlediska rakouské vlády dosud nebyly vytvořeny předpoklady pro zahájení komerčního provozu české jaderné elektrárny Temelín, prohlásil rakouský kancléř Wolfgang Schüssel. Při brífinku po zasedání vlády kancléř uvedl, že ke spuštění Temelína by bylo nezbytné provést bezpečnostní prověrku elektrárny a předložit "seriózní a úplnou" dokumentaci k prověrce ekologické. Protože tomu tak dosud není, považuje Schüssel proces posuzování dopadů elektrárny na životní prostředí za přerušený. Podle jeho názoru musí proto být také odloženo veřejné slyšení k Temelínu, plánované na 9. květen do Lince. Rakousko navázalo s českou vládou kontakty, protože nebylo spokojeno s předloženou dokumentací, uvedl dále Schüssel a připomněl výhrady Vídně k údajně nedostatečně zpracované takzvané "nulové variantě", tedy neuvedení Temelína do provozu.Za "naprostou nesmyslnost" považuje požadavek Rakouska na bezpečnostní prověrku Temelína ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Reagoval tak na slova rakouského kancléře Wolfganga Schüssela, že ke spuštění Temelína by bylo nezbytné provést bezpečnostní prověrku elektrárny a předložit "seriózní a úplnou" dokumentaci k prověrce ekologické. Ministr životního prostředí Miloš Kužvart soudí, že s Rakušany je třeba dále jednat.