Katolický farář je stíhán kvůli protikomunistickému přesvědčování

Logo KSČM

Policie obvinila v uplynulých dnech dvaatřicetiletého faráře Vojtěcha Protivínského z Rakvic na Břeclavsku z hanobení národa, rasy a přesvědčení. Stíhán je za to, že loni při volbách do Senátu velmi ostře vyzval občany, aby nevolili KSČM. S detailními informacemi je připraven Vilém Faltýnek.

Duchovní si vyrobil letáky, které před volbami vylepoval ve vesnicích v okolí Břeclavi. Píše v nich, že KSČM je hrozbou pro demokracii a komunisté poslali milióny lidí do koncentračních táborů. V obci Zaječí si také zaplatil relaci v obecním rozhlase a sám obsah letáku předčítal.

"Jednak jsem připomenul, že komunisté mají na svědomí neuvěřitelné zločiny a na prvním místě musejí být tyto zločiny vyšetřeny a potrestány, druhá věc, že komunisté nám vlastně vždycky lhali. Lhali v roce 1946, když usilovali o politickou moc, také slibovali, že zaručí svobodu, náboženskou svobodu, prosperitu země. Víme, do jaké bídy, do jakého marasmu, hmotného, morálního, duchovního uvrhli zemi. Takže jsem lidem připomněl, že této straně se zkrátka nedá věřit a musíme udělat všechno pro to, aby její vliv v této společnosti nevzrůstal."

... říká Protivínský. Podnět k trestnímu řízení podali břeclavští komunisté. Předseda okresního výboru KSČM Jaroslav Špaček k tomu říká:

"Dávali jsme ten podnět proto, že farář Protivínský vyzýval občany, nevolte komunisty,. Bylo to podle našeho názoru hanobení národa, rasy a přesvědčení."

Tehdejší situaci Protivínský vysvětluje:

"To byla situace, kdy komunisté měli v senátu čtyři křesla, a kdyby získali páté, mohli by ustavit svůj klub. A já jsem si říkal, že by byla škoda, kdyby měli takovýmto způsobem posílit svoji moc právě tady na břeclavsku."

Podle vedoucího vyšetřovatelů břeclavské policie Jana Cupala se nejedná o trestní čin s velkou nebezpečností.

"To je trestný čin, kde je minimální trestnost, do roku nebo do dvou. To není nijak moc závažný trestný čin."

Podle starosty obce Rakvice Petra Vajbara je Protivínský mezi veřejností oblíbený, obecní úřad s ním problémy nemá.

"Normálně spolupracujeme, tak jak každá obec, co se týče nějakých oprav kostela, zvonice, apod. Dokáže komunikovat s mladými lidmi, kteří třeba ani do toho kostela nechodí. Tady není ani tolik věřících. Je vidět, že sympatie veřejnosti má."

Protivínský pokládal v tomto případě apel na politické smýšlení občanů za součást svého poslání.

"Patří k mému povolání, mému poslání, abych lidi upozorňoval na to, co je v souladu s evangeliem, kterému uvěřili, a co je naopak v rozporu nebo co jde proti tomuto evangeliu."

"Pokud mě soud pošle do vězení, za tuto věc tam půjdu rád,"řekl Protivínský. Doplnil, že neporušil zákon, protože ke kritice KSČM jej opravňuje právo na svobodu slova.