Kavlita ovzduší

Sumava

Kvalita ovzduší v České republice se zlepšuje. Problémy však nadále zůstávají například s vysokými koncentracemi oxidů dusíku. Vyplývá to z výsledku imisního monitoringu, které zveřejnilo ministerstvo životního prostředí. Podrobnosti má Daniela Vrbová.

Sumava
Úroveň znečištění ovzduší se zlepšuje už od konce 80.let. Podle ředitelky odboru ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí Evy Rychlíkové však situace stále ještě není vyhovující.

"Kvalita ovzduší v České republice ještě není dostatečně dobrá, a to ani pro člověka, ani pro ekosystémy, to znamená například lesy. Takže dochází k neustálému poškození zdraví lidí i poškození lesů na určitých územích, a proto je tedy nezbytná ta regulace zdrojů emisí."

Podle náměstka ředitele Českého hydrometeorologického ústavu Jaroslava Šantrocha však jistému zlepšení přece jen došlo.

"Pokud jde o rok 2000, situace s oxidem siřičitým se proti osmdesátým létům významně zlepšila, především díky zavedení odsiřovacích zařízení ve velkých zdrojích. Stejně se zlepšila situace, pokud jde o prašný aerosol, ale bohužel máme nedobrou situaci v oxidech dusíku, jejichž zdrojem je především autodoprava, proto nejhorší situace je ve velkých městech, například v Praze."

Na vině je nárůst autodopravy, který oproti roku 99, způsobil opět mírný vzestup znečištění. Postižena jsou hlavně centra velkých měst, především Prahy a Brna, nepříznivá situace je i na Ostravsku. Negativní vliv na stav ovzduší mělo i zvýšení cen za elektřinu a plyn. To vedlo k tomu, že se mnoho obyvatel vrací k topení pevnými palivy.

"Bohužel, zvláště v malých městech a vesnicích obyvatelstvo přechází na pevná paliva, odchází od plynu a elektřiny díky cenám, a tím pádem významně stouply koncentrace pevných částic a oxidu siřičitého v těchto sídlech."

Situaci by měl změnit připravovaný zákon o ochraně ovzduší, který chce dát jednotlivým obcím více pravomocí kontrolovat například to, čím lidé doma topí. Obce totiž budou mít povinnost dohlížet na místní kvalitu ovzduší a za případné překročení limitů budou moci udělit pořádkovou pokutu.

Autor: Daniela Vrbová
spustit audio