Kdo byl potrestán za události srpna 1968?

0:00
/
0:00

V neděli si připomeneme 37. výročí vpádu vojsk tzv. okupační pětky v čele se Sovětským svazem. Většina důležitých měst byla tehdy okupanty obsazena, což se neobešlo bez zraněných a bohužel také mrtvých. K říjnu 1968 bylo v souvislosti s okupací zaznamenáno 90 úmrtí, 302 těžce a 532 lehce zraněných československých občanů. Mezi oběťmi je dokonce i osmiletá holčička. Byl za srpnové události roku 1968 vůbec někdo potrestán? O tom si Martina Lustigová povídala s Pavlem Bretem z Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu.

Dá se vůbec říct, kdo nese za události srpna 1968 odpovědnost?

"V obecné rovině asi všichni tehdejší političtí představitelé."

Kolik lidí vůbec bylo v souvislosti se srpnovými událostmi stíháno?

"Až do počátku roku 1995 tady z různé právní úrovně bylo argumentováno, že případné trestné činy spojené s okupací tehdejšího Československa jsou promlčené. Náš úřad toto dogma prolomil v průběhu roku 1995, kdy zahájil trestní stíhání vůči celkem třinácti osobám. Bylo to strukturováno především ve vztahu k některým tehdejším politickým představitelům z řad konzervativního křídla ÚV KSČ a zároveň k některým představitelům tehdejší armády. A v neposlední řadě vůči vysokým funkcionářům ministerstva vnitra, kteří se spolupodíleli na zatýkání našich představitelů. Nakonec byl v průběhu roku 2003 odsouzen jediný z trestně stíhaných - a to byl pan Karel Hoffmann. Byl pravomocně odsouzen ke čtyřem letům trestu odnětí svobody nepodmíněně."

Pan Hoffmann si trest odpykává?

"Ne. Pan Hoffmann sice po určité době nastoupil výkon trestu, nicméně krátce na to by rozhodnutím soudu se zřetelem k zdravotnímu stavu propuštěn. Ze zdravotních důvodů mu byl zbytek trestu prominut."

Říkal jste, že celkem bylo stíháno 13 osob. Ten počet je relativně nízký. Čím to je?

"Samozřejmě to bylo ovlivněno odstupem času, protože po roce 1990 řada komunistických představitelů již nežila. Zároveň se muselo přihlédnout i k rozdělení Československa v roce 1993. Nezávisle na orgánech činných v trestním řízení probíhalo - a myslím si, že dosud probíhá - na území Slovenské republiky trestní stíhání vůči panu Biľakovi. Ovšem nevím, s jakým výsledkem."

Počítá se s tím, že by nějaká osoba ještě měla být stíhána? Vede se nějaké šetření?

"Ne, v tuto chvíli se žádné šetření nevede, protože okruh známých osob je již uzavřen. Vyloučit se samozřejmě nic nedá, ovšem s ohledem k plynutí času tam je určitá, i když velice nepravděpodobná naděje, že snad konečně současná Ruská republika zpřístupní archivní dokumenty, které má dosud v držení a na které do dnešních dnů pohlíží jako na tajné. Tam by mohla vyvstat i další případná otázka, kdo se dále spolupodílel na případné trestné činnosti."