Knězem v zemi bez víry

Martin Leitgöb, foto: Klára Stejskalová
0:00
/
0:00

V katolickém kostele svatého Jana Nepomuckého na Skalce nedaleko Karlova náměstí v Praze se každou neděli schází k modlitbám německá komunita. Mši slouží Martin Leitgöb.

Martin Leitgöb,  foto: Klára Stejskalová
V prostředí krásného barokního kostela postaveného slavným architektem Dientzenhoferem je kolem sedmdesátky věřících. Liturgii vede tak jako každou neděli rakouský kněz, který se narodil v dolnorakouském městečku Eggenburg vzdáleném asi 25 kilometrů od Znojma. „Do Česka mne přivedla zvědavost. V době sametové revoluce mi bylo kolem 17 let a nikdy jsem do té doby v Československu nebyl. Zajímalo mne, jak žijí sousedé. Takže do Česka mne přivedla zvědavost“, vysvětluje Martin Leitgöb, jak se nakonec ocitl v Praze. Teď už v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce působí šestým rokem. Místo je jedním z center, kde se scházejí německy mluvící lidé. „Jednak to jsou ti, kteří sem přijeli za prací. Druhou skupinu tvoří rodiny, kde jeden z partnerů je z Německa nebo Rakouska a druhý z Česka. Podobných smíšených manželství tu máme hodně a třetí skupinu tvoří Češi, kteří se hlásí k německé národnosti.“

Společná historie, společná kultura i společné oslavy

Farníci v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce,  foto: Archiv Martina Leitgöba
Poslední listopadovou neděli se během mše i následně na nedaleké faře slaví 70 narozeniny jedné z oveček zdejší farnosti. Martin Leitgöb je mezi svými farníky velmi oblíbený. Kromě nedělní mše tu pořádají i nejrůznější setkání, přednášky včetně společných návštěv kulturních akcí. Pan farář se také velmi aktivně snaží o zapojení německého kulturního živlu do pražského života.

„Myslím, že jako Rakušan mám k Čechům blízko. Je tu cítit společná historie, kultura, ale velmi podobné je i jídlo. Cítím se tu moc dobře. Čechy mám moc rád.“

Česko patří k jedné z nejateističtějších zemí v Evropě. Podle průzkumu nevěří v Boha dvě třetiny obyvatel. Jaké to je pro kněze působit právě v takové zemi?

„Když jsem přišel do Prahy, tak jsem se zajímal o to, co se děje v církvi, navštěvoval české kostely. A viděl jsem, že kostely tady v Praze jsou plné. Já tu ateistickou společnost moc nevidím. Znám sice statistická čísla, ale ta minorita, která věří je velmi aktivní a je vidět. A myslím, že i ti lidé, kteří nemají křestní list, v něco věří. Tomáš Halík, slavný teolog také říká, že Češi v něco věří. Něco nahoře nebo uvnitř nás musí být."

Martin Leitgöb se narodil v roce 1972 poblíž česko-rakouských hranic. Studoval teologii a církevní dějiny ve Vídni, Innsbrucku a Římě a od roku 2012 byl duchovním správcem německojazyčné katolické obce v Praze. Zároveň působí na německé škole jako učitel náboženství.