Komise o Jaderné elektrárně Temelín zřejmě nalezla shodu

O jaderné elektrárně Temelín a jejím vlivu na životní prostředí jednala v Průhonicích u Prahy česká komise posuzovatelů s rakouskými pozorovateli hodnocení. Podle neoficiálních informací se Češi s Rakušany dohodli na zhodnocení variant projektu podle evropské směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí. Oficiální výsledek jednání, které se uskutečnilo za přítomnosti pozorovatelů z Německa a Evropské unie, bude zveřejněn až v pátek. Rakousko jej chce totiž dříve potvrdit diplomatickou cestou. Rakouští odpůrci Jaderné elektrárny Temelín na svém jednání v Linci ohlásili na nejbližší týdny zesílení protestních akcí. Zástupci rakouských Zelených a Greenpeace uvedli, že strategickým cílem ekologických organizací musí být zastavení dovozu elektřiny z jaderných elektráren do Rakouska. Tuto kampaň musí podle ekologů provázet rozsáhlá výstavba zařízení pro výrobu elektrického proudu ze sluneční, větrné a vodní energie a biomasy. Ekologové vyzvali hornorakouskou zemskou vládu a parlament, aby ve státních objektech byla využívána výhradně energie z ekologicky šetrných zdrojů.