Komise pro zmírňování křivd holocaustu splnila své cíle a končí

Terezín

Pracovní komise, která se zabývala zmírňováním majetkových křivd způsobených obětem holocaustu, ukončila ve středu svoji činnost. Jak uvedl její šéf vicepremiér Pavel Rychetský za tři a půl roků činnosti zdokumentovala tisíce uměleckých předmětů uloupených Židům. Více informací má Jaromír Marek.

Komise byla zřízena v listopadu 1998 a mimo jiné iniciovala i zřízení nadačního fondu pro odškodňování obětí, pro který uvolnil parlament 300 miliónů korun. Hlavním výsledkem práce komise, ve které zasedali zástupci Federace židovských obcí, ministerstev kultury, financí a spravedlnosti a zástupci prezidentské kanceláře, však bylo přijetí zákona o zmírnění křivd způsobených holocaustem. Více místopředseda vlády a šéf komise Pavel Rychetský.

"Je to významný zákon a chci zmínit, že jsme asi první zemí této části Evropy, která tyto otázky takto zeširoka řešila."

Zákon umožňuje restituce majetku zabaveného během nacistické okupace Československa. Týká se jak fyzických osob a jejich potomků, tak právnických osob, zejména náboženských obcí. Zástupce Světové židovské restituční organizace Avi Beker je s výsledkem práce komise spokojen : "Práce této komise představuje přelom ve vyrovnávání se s minulostí v Evropě. Restituční proces má nejen finanční, ale i morální rozměr. Výsledek práce této komise však není definitivní a mělo by se na této věci dál pracovat."

S tím souhalsí i místopředseda vlády Rychetský.

"I když končí práce komise, nekončí ta celková činnost. I nadále se budou vydávat umělecké předměty původním majitelům nebo jejeich potomkům, ať se najdou kdekoli ve světě. I nadále se budou vydávat cestopu nařízenbí vlády nemovitosti konfederaci židovských obcí."

V současnosti se jedná asi o sto nemovitostí, z nichž čtvrtina už byla převedena židovským obcím. Komise zdokumentovala asi 7000 uměleckých předmětů, které nacisté uloupili Židům, část z nich už byla navrácena původním majitelům. Mnohdy se jedná o cenná díla, obrazy Maxe Ernsta, Paula Signaca nebo sbírky českých malířů. Byla provedena i sumarizace majetku, který byl v průběhu holocaustu ukraden. V celkové sumě se uvádí např. 615 kg zlata 17 tun stříbra a přes 5 tisíc karátů briliantů. Více než 90% konfiskovaného "židovského zlata" bylo odvezeno zejména do Německa, Portugalska a Švýcarska.