Konference k 10. výročí rozpadu SSSR

Jiří Dienstbier

V úterý v Praze skončila dvoudenní konference věnovaná 10. výročí rozpadu Sovětského svazu. Jejími účastníky byli především bývalí ministři zahraničních věcí Československa, Sovětského svazu, Polska, Maďarska či Itálie, zúčastnili se však i politici z řady dalších, i mimoevropských zemí. Další informace má Milena Štráfeldová.

Rozpad Sovětského svazu podle jejich mínění odstartoval pokus o státní převrat v srpnu roku 1991, potlačený Borisem Jelcinem. Bývalý sovětský šéf diplomacie Boris Pankin však prohlásil, že jej v podstatě zahájila již perestrojka Michaila Gorbačova z poloviny 80. let. Hodně se diskutovalo o současné úloze Ruska v Evropě. Podle názoru účastníků konference nelze plánovat její budoucnost bez Ruska a jeho spolupráce s Evropskou unií se musí začít prohlubovat. Pankin však vyjádřil přesvědčení, že pro úplnou integraci Ruska do unie nejsou dosud vytvořeny dostatečné podmínky. Rusko se však na své zapojení do evropských struktur intenzívně připravuje.

Na závěr konference poskytl Radiu Praha rozhovor jeden z jejích organizátorů, někdejší československý ministr zahraničních věcí Jiří Dientsber. K samotné konferenci Dientsbier řekl: Tolik Jiří Dientsbier na závěr mezinárodní konference k 10. výročí rozpadu Sovětského svazu, která v úterý skončila v Praze.