Kongresová turistika v Česku

Vládní agentura CzechTourism chce z České republiky udělat významnou kongresovou destinaci. O kongresovou turistiku v Česku se zajímala Martina Lustigová.

Do České republiky ročně zavítá asi 550 tisíc kongresových turistů, tedy lidí, kteří přijedou na velké konference. Kongresová turistika znamená pro Českou republiku významný zdroj příjmů. Jak odhaduje roční příjmy z kongresové turistiky Jan Šnajdr z vládní agentury CzechTourism?

"Samotné příjmy, které jsou z mezinárodního cestovního ruchu a z účasti mezinárodních delegátů se pohybují nad deset miliard korun českých."

Česká republika hostí kongresy se širokou škálou témat. Nejvíce v Česku pořádaných kongresů, plných 60%, se týká problematiky zdravotnictví, kolem 11% chemického průmyslu, fyziky a geologie.

Účastníci kongresů jsou velice žádanými turisty. Proč?

Praha - Malá strana
"Jejich denní výdaje v rámci té dané destinace se pohybují ve výši 6 000 korun českých," říká Jan Šnajdr. Přitom běžný turista, který přijede do České republiky na dovolenou, utratí denně v průměru 2500 - 3000 korun. Kongresový turista navíc zůstává v místě konání akce alespoň o den déle, než musí, aby měl možnost si město prohlédnout.

Účastníky kongresů k nám lákají především historické památky. Možnost uzavřít obchodní kontrakty a fakt, že Česko je levnou destinací, hraje roli pouze pro třetinu pořadatelů. V Česku je řada měst, v nichž se mohou konference pořádat. Velké akce s více než tisíci účastníky se ale mohou konat pouze v Praze, protože jiná města pro ně nemají dostatečnou kapacitu.

V lednu příštího roku bude Praha hostit Fórum vládních představitelů, které pořádá Bill Gates. Proč si vybral právě Prahu? Důvodů je podle Jiřího Grunda ze společnosti Microsoft několik.

"Prvním z nich je, že Česká republika v květnu přistoupila k Evropské unii, čímž jsme se stali součástí celoevropského prostoru. Další věc je, že Praha je jednak krásné, ale taky ze všech oblastí Evropy velmi dobře přístupné město." Třetím důvodem je to, že Bill Gates už Prahu navštívil a byl spokojený.

Právě ze spokojenosti klientů chce těžit i agentura CzechTourism, která ale hodlá oslovit i co nejvíce nových organizátorů konferencí.