Kostel sv. Mikuláše - místo nejvíce opředené legendami

Pozveme vás na místo, které je nejvíce opředené legendami. Je to kostel sv. Mikuláše pod horou Krudum na Sokolovsku. Po více než 500 letech se zde opět sloužilal mše a od kostela také vyšel rozdávat dárky Mikuláš. Kostel, jehož trosky ležely po staletí ukryté pod zemí a o kterém kolovaly jen legendy, se archeologům podařilo najít a v posledních třech letech částečně obnovit.

Stavba kostela byla založena někdy v polovině 13. století. Kostel zasvěcený svatému Mikuláši věnoval tehdejší král Václav I. řádu křížovníků s červenou hvězdou. Po vyčerpání ložisek nerostného bohatství zanikla vesnice i kostel. Nicméně, jak uvedl manažer výzkumu Vladislav Podracký, v lidové mytologii se po staletí zachovala pověst vázaná ke svatému Mikuláši a k tomuto místu. Říkala totiž, že na karlovarsku chodí sv. Mikuláš nadělovat dárky přávě z této lokality.

"Pak jsou zde pověsti o hornících, kteří stáli u zrodu toho kostela. Takže například v 18. a v 19. století, kdy už kostel neexistoval, se v regionu tradovalo, že vždy na Štědrý den se pod horou Krudum, která se tyčí nad tím místem, vynořuje ze země kostel, kde se scházejí mrtví havíři ze Slavkovského lesa a je zde pro ně sloužena mše. Ale zajímavostí místa je, že se do těchto pověstí dostali i hledači pokladů, které tento zaniklý kostel a jeho okolí lákalo. Existují například legendy o lidech, kteří sem chodili hledat zlato a drahé kameny. Jsou zde legendy o stařeně, která chodila v ruce s hrnkem a svazkem klíčů, kterými o sebe chřestila a snažila se tak odradit hledače a tak dále. Právě z hlediska mytologie je kostel sv. Mikuláše jedním z vůbec nejzajímavějších míst Karlovarského kraje."

Rozměr kostela byl na svou dobu impozantní. Měřil 25 metrů na délku a 12 metrů na šířku. A právě na tomto památném místě, ze kterého zbyla jen část obvodového zdiva, se konala mše.

"Šlo vůbec o první mši po více než 500 letech od zániku toho kostela. Kostel se nachází v poměrně nehostinných podmínkách. Je zde horský průsmyk ve výši kolem 700 metrů nad mořem s dost nehostinným podnebím, byl sníh, do toho poprchávalo, tak nás samotné překvapilo, že dorazilo více než sto lidí."

Jak probíhal archeologický výzkum kostela?

"Samotný archeologický výzkum probíhá už čtyři roky a jeho počátek byl s velikým otazníkem. My jsme vlastně vůbec nevěděli, jestli kostel najdeme nebo nenajdeme. Když jsme odkryli tu stavbu, tak jsme stáli před poměrně složitou otázkou. Buď pokračovat tak, jak to bývá v archeologii zvykem. To znamená, tu lokalitu opět zahrabat a zanechat ji tak, aby pokud možno nedošlo k jejímu narušení a nebo ji odkrýt jako celek. Tam samozřejmě vždycky hrozí riziko, že se tu stavbu nepodaří zakonzervovat a že se zničí, což z hlediska historického by byla obrovská a nevratná škoda. Nicméně ze strany regionu se objevil opravu vážný zájem o to, aby tento kostel odkrytý byl, protože je to jedna ze stěžejních věcí v regionální historii."

V průběhu čtyř let se podařilo dát dohromady 3 miliony korun, díky kterým je dnes celý kostel odkrytý, je zakonzervován a okolo už vyrostl i informační systém.