Krajané

Vážení posluchači, vítejte při naší první letošní krajanské rubriky a hned v jejím úvodu vám přejeme vše nejlepší, mnoho zdraví a spokojenosti v roce, který právě začal. Připravila Milena Štráfeldová.

Vraťme se však ještě alespoň krátce k závěru roku minulého. V předvánočním období proběhla řada charitativních a humanitárních akcí a o jedné z nich bych Vás ráda informovala trochu blíže. Zapojila se do ní totiž i krajanská Asociace Olgy Havlové z Francie. V prosinci v Praze proběhla aukce obrázků a keramických objektů, jejichž autory byly děti ze Soukromé speciální školy Slunce ze Stochova a Unhoště na Kladensku. Ředitelka školy dr. Blanka Dvořáková o škole uvedla:

"Jsou to zařízení, která zřizuje Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v okrese Kladno, a děti ze Soukromé speciální školy Slunce, která je obecně prospěšnou společností. Škola si vzala za úkol komplexně se postarat o své žáky a potom o své dospělé handicapované klienty. Je to převážně mentální postižení, ale my jsme škola pro děti s více vadami, to znamená, že každé dítě má ke svému mentálnímu postižení ještě nějaké jiné, buďto tělesné, nebo smyslové. Žije tam čtrnáct dětí a máme tam jedno místo krizové, kde se střídají naše děti i ti dospělí, kteří se dostanou do nějaké tíživé situace a potřbují ji na nějakou dobu překlenout."

Výtěžek dražby byl určen pro Domov dobré vůle v Unhošti - Nouzově. Tato akce se koná už po sedmé a druhý rok nad ní přijala záštitu i krajanská organizace Asociace Olga Havel ve Francii. Tato dobročinná společnost získala za svou činnost mimo jiné i loňskou cenu Gratias Agit, kterou uděluje ministr zahraničních věcí Jan Kavan krajanům a krajanským společnostem, které se nejvíce zasloužily o dobré jméno České republiky v zahraničí. Vraťme se ale k aukci dětských obrazků a keramiky z Unhoště. Dražilo se celkem na 120 předmětů a o průběhu již tradiční aukce Blanka Dvořáková dále řekla:

"Děláme ji vždycky ve spolupráci s Aukční síní Nuselská, se Společností Vyšehrad a záštitu nad ní převzala i francouzská společnost Olga Havel France. Ten výtěžek využijeme na provoz zařízení a na to, abychom zlepšili život klientů v Domově dobré vůle v Unhošti - Nouzově. za těch sedm let jsme vybrali asi 560 tisíc korun."

A já jen ještě doplním, že poslední aukce z prosince loňského roku vynesla více než 95 tisíc korun.


Do první rubriky v letošním roce bych ráda zařadila i několik pozdravů, které naše redakce dostala od svých stálých posluchačů v Česku i v zahraničí. Přání k novému roku nám poslali pan Vladimír Bubák z Kanady, náš další stálý posluchač Karel Janouch z Montrealu, napsal nám i pan Dominik Galusek z Londýna. Dopis s přáním jsme dostali i od Stanislava a Marie Šmelhausových z Brookfieldu ve Spojených státech, ozvali se nám i Hana a Michael Gerzanicovi, kteří nám poslali přání dokonce ve verších. Zajímavý dopis jsme dostali od Jana Bendy, který nás poslouchal na Malých Antilách. Napsal dokonce, že z evropských stanic tam byla slyšitelnost našeho rádia jedna z nejčistších. Za všechny pozdravy děkujeme a k dalším Vašim dopisům se v našem vysílání vrátíme zase v některé z dalších krajanských rubrik.


A na závěr té dnešní bych Vám ráda ještě ze záznamu pustila několik myšlenek doktora Zdeňka Mahlera o vlastenectví. Rozhovor se známým spisovatelem, publicistou a scénáristou jsme připravili k 150. výročí nuceného odchodu Karla Havlíčka Borovského do brixenského exilu. Dr. Mahler se však při té příležitosti zamyslel nad pojmy, jako je vlastenectví a nacionalismus, obecněji a jeho úvahy mají myslím místo v našem vysílání právě teď, na začátku roku. Slovy doktora Zdeňka Mahlera o vlastenectví a našem místě v budoucí Evropě bych dnešní krajanská rubrika končí.