Krajané

I dnes budeme pokračovat v našem seriálu návštěv krajanů v Daruvaru. Tentokrát se Zdeňkou Kuchyňovou navštívíme knihovnu a budeme si povídat o časopisech, které krajané vydávají.

V knihovně je možné najít i krajanský tisk. Například časopis Jednota, který oslavil 55. výročí svého založení. V jeho čele stojí od 70. let paní Jiřina Staňová. Jak podotkla, ve vydavatelství pracuje celkem 14 lidí. Libuše Stráníková hraje také ochotnicky divadlo a 25 let vede časopis Dětský koutek. Ten vychází už od roku 1928, dříve pouze jako literární časopis, dnes i jako pestrý magazín. Pod vedením paní Stráníkové začaly děti krajanů spolupracovat s českým nakladatelstvím Albatros a zúčastnily se jeho literárních soutěží. Pět neúspěšnějších jelo do České republiky. Další dobrovolnicí v krajanské knihovně i Květa Keková, která už patří ke čtvrté generaci krajanů. Jak uvedla, lásku ke knihám získala už v mládí. I když čtenářů ubývá a děti dávají přednost spíše televizi, začali se během mojí návštěvy v knihovně trousit první lidé. První ze zájemců si vybral od Josefa Lady knížku pro svoji šestiletou vnučku. Své knihovny má v Chorvatsku ještě asi dalších 10 národnostích menšin - například Slováci, kteří s českou krajanskou knihovnou spolupracují. Jak řekla profesorka slovenštiny Ružica Vinčak, slovenská knihovna byla založená teprve koncem roku 1998. I mě v dnešní uspěchané době moc času na posezení s knížkou nezbývá, u krajanů v Daruvaru bych si však vybrala. Jak sami říkají, i když knihy postupně vytlačuje televize, stále jsou lidé, kteří čtou rádi.