Krajané

připravila Zdeňka Kuchyňová

Dnes se ještě vrátíme k 13. Všesokolskému sletu v Praze, na kterém se sešly tisíce lidí nejen z České republiky, ale i stovky krajanů. S řadou z nich jsme si povídali. Patří mezi ně i paní Svobodová ze švýcarského Solothurnu, které se Pavel Hirš zeptal, jak v současnosti funguje ve Švýcarsku sokolská organizace. Mezi vzácné hosty na sletu patřili i sokolové z amerického Texasu. A co je nejvíce zaujalo během dvoudenního setkání? Dodejme, že nejmenší sokolové tráví v těchto dnech svoje prázdniny ve stanovém táboře u rybníka Velké Ďářko na Českomoravské vysočině. Účastní se ho 36 dětí z Česka, Slovenska, Polska, Dánska, Spojených států a z Kanady. Další týden budou putovat za zajímavostmi a pamětihodnostmi. Po všesokolském sletu zůstali v České republice i mnozí starší krajané. Zhruba 200 se jich u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů zúčastnilo setkání Čechů na Řípu. Převažovali krajané ze Spojených států, zastoupena byla i Austrálie.