Krajané v srbském Banátu uspořádali Dny české kultury

Děti na Dnech české kultury, foto: Autor

Vystoupení dětí v kulisách pražské Zlaté uličky i přednáška o historii česko - srbských vztahů, promítání filmů Miloše Formana, kateřinská zábava a posvěcení kostela - to vše proběhlo o minulém víkendu v srbském městě Bela Crkva. Naši krajané tu uspořádali Dny české kultury.

Vlastenka Krišan,  foto: Autor
"Sem se Češi dostali v období Rakouska - Uherska. Je to více než dvě stě let a stále tu žijí,"

říká Vlastenka Krišan, předsedkyně sdružení Češi Jižního Banátu a hlavní organizátorka Dnů české kultury. Ve třináctitisícovém městě Bela Crkva nedaleko rumunských hranic se dnes k českým kořenům hlásí asi osm set lidí. Jejich předkové tu v první třetině 19. století v sousedství Bele Crkve založili nejstarší českou obec Ablijan:

Prof. Dušan Kvapil,  foto: Autor
zazpívaly mi Češky z Ablijanu jednu z písní, které se tu dochovaly. Ve vesnici, která byla později přejmenována na Česko Selo, dodnes stojí český kostel, kulturní dům, kde se krajané scházejí, i škola, ve které by mělo vzniknout muzeum české menšiny v Banátu. Cestu Čechů do Banátu vysvětluje profesor Dušan Kvapil z bělehradské univerzity:

"Z Rakouska za Marie Terezie se sem /Češi/ stěhovali po stažení Turků. Byly to oblasti mezi Sávou a Drávou, dnešní Chorvatsko. Tak se dostali Češi do Daruvarska, ale také do východní Slavonie a do dnešní Vojvodiny. Nastěhovali se do severovýchodního cípu Vojvodiny, do Banátu, nad Dunajem. Centrum je Bela Crkva a dvě vesnice kolem."

Děti na Dnech české kultury,  foto: Autor
Dodnes se tu Češi věnují hlavně zemědělství a řemeslům. Přestože tu žijí už v páté, šesté generaci, mluví mnozí z nich dosud česky, nebo alespoň česky rozumějí. Svou znalost češtiny předvedly i nejmenší děti na letošních Dnech kultury:

Kostel v obci Kruščica,  foto: Autor
V zaplněném sále Domu armády zaznělo v podání ženského sboru několik lidových písní a česká hymna a profesor Kvapil hovořil mimo jiné o překladu jejího textu do srbštiny. Nechyběly ani tradiční české dobroty, které návštěvníkům na závěr večera nabídly děti našich krajanů. Součástí Dnů byla také výstava dokumentů a fotografií k historii Čechů v Banátu i snímky z minulých ročníků festivalu. Ve zdejším kině se promítaly filmy Lásky jedné plavovlásky a Černý Petr režiséra Miloše Formana, místní rozhlasová stanice Radio Slunce připravila pro českou menšinu rozšířené vysílání a proběhl tu i sportovní den. Hosté se sešli nejen na sobotní kateřinské zábavě, která se protáhla až do nedělního rána, ale také při nedělním posvěcení katolického kostela v obci Kruščica.

Kostel v obci Kruščica,  foto: Autor

Na opravu tohoto kostela, stejně jako na kostel, školu a kulturní dům v Českém Sele, přispěla česká vláda. O našich krajanech v Jižním Banátu se dozvíte víc v pravidelné sobotní rubrice Češi v zahraničí.