Krajanské děti z Ukrajiny přijely opět do Orlických hor

Фото: Милена Штрафельдова

Na Pastvinách v Orlických horách v těchto dnech trávily třítýdenní ozdravný pobyt tři desítky dětí českých krajanů z Ukrajiny. Jejich rodiny bydlí v oblasti, která se dodnes potýká s důsledky havárie černobylské jaderné elektrárny, a tak děti z Malinovky, Malína, Žitomyru a dalších obcí tohoto regionu jezdí opakovaně do Česka, aby si tu upevnily zdraví a naučily se také lépe česky. Jejich pobyty za finanční pomoci ministerstva zdravotnictví, kraje a řady soukromých sponzorů pořádá už tradičně Česko ruská-společnost a předsedy její České rady Tomáše Lukavského jsme se přímo na místě zeptali na podrobnosti:

"Letos jsme uspořádali dva ozdravné pobyty pro krajanské děti. První byl ve Václavově v Jeseníkách a druhý máme na Pastvinách v Orlických horách."

Kolik dětí tedy mohlo letos přijet?

"Letos máme pozváno celkem šedesát krajanských dětí a ke každé z těch dvou skupin ještě po třech krajanských učitelích nebo činovnících krajanských spolků, takže celkem šest dospělých."

Ze kterých měst nebo vesnic letos děti přijely?

"Tradičně, protože to jsou ozdravné pobyty pro děti z černobylské oblasti, to jsou především Malín, Malinovka, Korosteň, Žitomyr. A potom z Dubna a z Kyjeva."

Promítá se nějak do jejich cesty zhoršená ekonomická situace na Ukrajině? Je pro ně třeba obtížnější sem děti poslat?

"Řekl bych, že sociální nůžky se rozevírají. Děti sice mají zaplacený kompletní pobyt, to znamená ubytování, stravování a odborný program, z dotace ministerstva zdravotnictví. Musejí si ovšem platit mezistátní dopravu a nezbytné náležitosti k výjezdu, které vyžadují ukrajinské úřady. Nutno říct, že český zastupitelský úřad vízové poplatky promíjí. Kolikrát se ale na cestu šetří celý rok a skládají se i po příbuzenstvu a po známých."

Tomáš Lukavský
Jsou to ozdravné pobyty, v jakém stavu sem tedy děti přijíždějí?

"Základním handicapem je sociálně zdravotní situace. Je to dopad vlivu životního prostředí, ve kterém žijí. Lékaři částečně konstatují určité dědičné zatížení. Poruchy jsou především v oblasti imunity, dýchací problémy, astma. Delší dobu se už ukazuje promítnutí do oblasti nervového systému, to je obecný civilizační jev. A pak pohybový aparát, kosterní soustava."

Jak je to se zdejším programem? Děti se stále ještě učí pravidelně, každý den, český jazyk a české reálie? Nebo už mají volnější program?

"Ne, tohle není dovolená, byť je to v rámci prázdnin. Základním cílem je ozdravný prvek, klimatoterapie, rehabilitační cvičení. Přihlížíme ale k tomu, že to jsou prázdniny, nechceme děti odradit, takže vše probíhá v duchu Komenského zásady Škola hrou. Co děti uchvátilo, je hra na flétnu. Trénink českého jazyka a zdokonalování ve znalostech českých reálií probíhá každý všední den dopoledne."

Děti ale, jak jsem zjistila, na tom s češtinou nejsou právě dobře. Přijedou sem i děti, které už česky neumí téměř ani slovo. Kolik se toho za zdejší pobyt naučí?

"Pravda je, že to je lokální záležitost. Třeba děcka ze Žitomyru přijíždějí se základní jazykovou výbavou, ale z menších vesniček nikoliv. Nicméně si myslím, že trénink, tedy ne výuka, ale vytváření základu a povědomí, se promítá. To je vidět u těch, které na pobyt přijíždějí podruhé nebo potřetí. Základní informace a základní dovednosti zachovávají a kupí je dál. Pokud chceme, aby ten pobyt měl efekt, děcka by měla přijíždět alespoň dvakrát, třikrát."

Přijedou potom některé z těchto dětí do Česka třeba i studovat? Máte takové případy?

"Jsou takové případy. Jsou ale i takové, že třeba dítě, které tu bylo na pobytu před patnácti lety, protože letos už běží po jednadvacáté, přijede už jako učitelský doprovod. To znamená, že tento projekt má už i generační tradici."

Foto: Milena Štráfeldová