Kriminalita policistů

Čeští policisté stále častněji porušují zákony. Jen za první letošní půlrok spáchali muži v uniformách 285 trestných činů a to představuje nárůst oproti stejnému období minulého roku o zhruba 50 procent. Tyto skutečnosti vyplývají ze statistiky inspekce ministerstva vnitra, o které informuje kolegyně Hanka Bakičová.

Jeden trestný čin za den, respektive prakticky každý den je sděleno obvinění jednomu policistovi. Tato statistika je obsahem zprávy Inspekce ministra vnitra. Inspekce se zabývala přestupky policistů. Výsledky šetření prezentovat séf ministerské inspekce Mikuláš Tomin.

Trestná činnost policistů je tedy vyšší než v minulosti. Už několik let vede v žebříčku nejčastějších trestných činů policistů zneužívání pravomoci veřejného činitele. Jde o případy, kdy policista například použije donucovací prostředky v situaci, kdy mu to zákon nedovoluje. Dalším nejčastější trestným činem policistů je překvapivě nedovolená výroba a držení omanmných a psychotropních látek. Následují pojistné podvody. Podle Mikuláše Tomina je na špičce žebříčku také přijímání úplatků, tedy korupce.

Mezi oněmi 181 policisty, kteří se museli zodpovídat ze svého jednání jsou nejčastěji pořádkoví a dopravní policisté, kteří například v místě vzniku dopravního přestupku namísto vystavení blokové pokuty přijmou pro sebe finanční částku. Desítky trestných činů mají na svědomí i příslušníci cizinecké a pohraniční policie. Nejčastěji mívají problémy policisté, kteří slouží v Praze a na Severní Moravě a také mladí policisté.

Pozitivní jistě je, že se policie zaměřuje i na vlastní řady a daří se jí odhalovat porušování zákona i tam. Nárůst trestné činnosti policistů tak nemusí nutně znamenat jen zhrošení stavu české policie, ale prostě jen vůli po pořádku ve vlastních řadách. Zarážející však je, že trestné činy nejmladších policistů do 35 let věku tvoří třetinu všech policejních prohřešků. Zda tomu tak je, protože starší policisté po roce 1989 jaksi už nebyli schopni přizpůsobit se novým možnostem podvodů nebo jsou důvody ve společenské klimatu, ve kterém mladí policisté vstupovali do aktivního života a služby - to je otázka, na kterou by spíše než Inspekce ministerstva vnitra měli odpovědět psychologové a sociologové.

Autor: Hanka Bakičová
spustit audio