Kritika státních maturit míří k jejich obsahu

Středoškoláci složili tento týden poslední části státní maturity a v těchto dnech vrcholí jejich vyhodnocování. Jak hodnotí dosavadní průběh studenti, odborná veřejnost i Cermat, tedy Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které maturity řídí?

Maturity začaly na ostro po 14 letech příprav v pondělí minulý týden. Začaly testem z českého jazyka. Záhy se otázky objevily na internetových stránkách, přestože přesné znění testu podléhá utajení, a s tím se vyrojilo mnoho otázek a kritických hodnocení. V pondělí ráno také neznámý hacker pozměnil webové stránky nových maturit. Ředitel Cermatu Pavel Zelený zatím pokládá průběh maturity za úspěšný:

"Státní maturity ještě neskončily, protože se vyhodnocují výsledky, ale prozatímní průběh hodnotím velmi kladně. A musím říct, že se na tom velkou měrou podíleli učitelé, ředitelé škol, komisaři. Myslím že bez větších zádrhelů to proběhlo na všech školách."

A ty menší zádrhely byly jaké?

Pavel Zelený,  foto: Alžběta Švarcová
"Tak ty menší, to jsou operativní problémy, které se řešily s naším helpdeskem, nebo běžné provozní problémy, které vyřešili sami ředitelé."

Počítáte mezi ně i ten hackerský útok na vaše stránky?

"To nesouviselo s maturitní zkouškou ve smyslu informačního systému maturitní zkoušky, nic to neohrozilo, samozřejmě byla to nepříjemnost, musely se odstraňovat chyby v nějaké aplikaci, ale podařilo se nám to zvládnout."

Pro studenty maturity v úterý 7. června skončily, teď probíhá vyhodnocování. Předpokládá se, že pětina studentů bude neúspěšná. Ministr školství Josef Dobeš připomíná, že testy nebyly nijak extrémně náročné.

Josef Dobeš,  foto: ČTK
Nyní se snaží pro ty neúspěšné vyjednat možnost podmínečného přijetí na vysokou školu, protože o přijetí na vysokou školu se musí rozhodnout před podzimními opravnými termíny maturit.

"Jestliže určitě míříme na dvacet procent neúspěšných, a jestliže celý ten harmonogram byl chybně nastavený, že i ty opravné termíny měly být až v říjnu, to znamená v době, kdy už se rozbíhá semestr vysokých škol, tak jednak jsme udělali opratření, že se posílí školy, kde budou opravné termíny a stihneme to za září a začnu s panem profesorem Wilhelmem, náměstkem přes vysoké školy vyjednávat s děkany, že by mohli studenty tzv. podmínečně přijmout."

Ve středu obdržel ministr školství Josef Dobeš otevřený dopis, který podpořilo 3600 lidí a v němž si pisatelé stěžují na nesmyslné otázky státních maturit a utajování testů. Pokud se prý nové zkoušky dospělosti nezmění, dojde ke zhoršení kvality výuky. Studenti upozorňují na vysoký počet nejednoznačných a nesmyslných otázek v testu z českého jazyka a literatury. Podobné stanovisko má také spolek Eduin, který se zaměřuje veřejnou diskusi o kvalitě vzdělávání.

Tomáš Feřtek
Jeho tiskový mluvčí Tomáš Feřtek řekl:

"Když jsme ten test rozeslali jednak odborníkům na testování a jednak předmětovým odborníkům, tak já jsem pak sledoval tu mailovou debatu a bylo zajímavé, jak se vysokoškolsky vzdělaní pedagogové u testů základní úrovně dohadují, která odpověď by asi tak mohla být správně."

Podle Feřtka jsou testy špatně postavené z hlediska dovedností, které prověřují. U čtenářské gramotnosti je například kladen důraz na kvantitu textů místo kvality čtení.

"Některé otázky jsou podle mého naopak strašně snadné, takže plýtváte časem a místem. Protože jestliže tam ověřujete znalost, která je spíš na úrovni 5. třídy základní školy, tak to asi nemá co dělat v maturitním testu."

Ediuin texty zveřejnil, Cermat se proti tomu ale hodlá bránit soudní cestou. Podle spolku Eduin se úředníci bojí otevřené diskuze nad kvalitou testů. Pavel Zelený ale říká:

"Za tím není žádná snaha utajovat obsah těch testů. Ten problém spočívá v té technologii, jak zajistit, aby příští testy měly srovnatelné parametry. Používá se na to metoda, které se říká metoda kotvících úloh. To co se stalo, není nic vážného, prostě se budou muset použít jiné metody, které jsou sice stejně účinné, ale nákladnější. Jako problém ale cítíme to, že společnost Eduin nebo ještě další subjekty, porušují autorský zákon, neboť nepožádaly o souhlas se zveřejněním testu, a v tomto smyslu samozřejmě podnikneme příslušné právní kroky."

Podle Zeleného chce také Cermat maturitní testy podrobit odborné kritice. Nebude to ale dělat veřejně, nýbrž ve vlastní režii osloví odborníky na testologii a dané obory.