Které loňské knihy jsou nejkrásnější?

Nahlédl český knižní trh do kouzelného zrcadla a otázal se: řekni mi, zrcadlo, která kniha je v Čechách nejkrásnější? Je jich letos dvanáct... zahučelo zrcadlo. V šesti hlavních kategoriích.

V loňském roce vyšlo v České republice nejvíc knih v historii, rekordních 17.019 knižních titulů. Z nich zhruba polovina se nedostane na trh, jsou to učebnice a publikace vydávané státními institucemi. Přesto je více než 8000 knih na malý desetimilionový český trh úctyhodné číslo. Velký počet vydaných knih však nevypovídá nic o kvalitě české knižní produkce. Podle údajů Národní knihovny si český trh žádá především novinky a opakovaných vydání se dočká jen málo titulů. Vysoká čísla o počtu vydaných knih potvrzují také skutečnost, že klesající náklady knih nakladatelé pro zachování stejného objemu finančního obratu kompenzují vydáváním velkého počtu titulů.

Ředitelka Památníku národního písemnictví Eva Wolfová,  foto: ČTK
Mezi kritéria hodnocení knih patří jejich výtvarné a polygrafické zpracování, lidově řečeno, jak je která kniha krásná. Nebudeme se však ptát kouzelného zrcadla, obrátíme se na ředitelku Památníku národního písemnictví Evu Wolfovou. Památník totiž společně s ministerstvem kultury i letos pořádal soutěž Nejkrásnější české knihy roku 2006:

"Počet knih zaslaných do soutěže je v posledních letech zhruba stejný, jedná se celkem o asi 200 knih. Faktem je, že obesíláme nakladatelství, která jsou činná, která vydají více než jednu dvě knihy ročně, a těch je celkem asi 1000. Přes naši snahu získat do soutěže více nakladatelů, zůstává ten počet více méně stejný, což si vysvětlujeme tím, že nakladatelé dělají sami to první kolo výběru a sami zvažují, jestli produkce, kterou vydávají, je vhodná pro účast v té soutěži. Na druhou stranu jsou nakladatelství, která každoročně tu soutěž obesílají, a většinou každoročně některou z cen získávají."

Ocenění v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2006 získalo celkem 18 publikací. Vítězové šesti hlavních kategorií získali cenu ministra kultury, která je spojena s odměnou ve výši 50.000 korun. Odborná porota hodnotila celkem 196 knih, z nichž jich do užšího výběru postoupilo 53.

Mojmír Horyna převzal ministerskou cenu za edici Učební texty Univerzity Karlovy,  foto: ČTK
Cenu v kategorii krásná literatura si odnesl Miroslav Masák za knihu Tak nějak to bylo. V kategorii výtvarné umění porota ocenila publikaci Otta M. Urbana V barvách chorobných o české dekadenci. Ministerskou cenu v kategorii dětské literatury získali tvůrci knihy pohádek z Bosny a Hercegoviny Ateš Periša - ohnivý muž. V oblasti vědecké a odborné literatury se prosadila kniha UB 12 Mileny Slavické. V kategorii katalog zvítězila kniha Družstevní práce: Sutnar - Sudek autorky Lucie Vlčkové. Mezi učebnicemi zvítězily dva Učební texty Univerzity Karlovy v Praze.

Podle ředitelky Památníku národního písemnictví Evy Wolfové je v soutěži patrný potěšitelný trend knižního trhu:

"Na začátku 90. let jsme předjímali, že poměrně rychle dohoníme rozdíl v polygrafické úrovni zpracování knih. Že je to otázka peněz, technologie, papíru, barev, a to že se dřív nebo později vyrovná se zahraničím. Takže nejkrásnější česká kniha roku je dneska srovnatelná s německou knihou, švýcarskou, anglickou, které jsou tradičně na vysoké úrovni. Myslím, že trend zvyšování polygrafické kvality dosáhl vrcholu."

Jaké jsou podle Evy Wolfové další rezervy českých knížek?

"Teď je možné věnovat se víc té výtvarné stránce. Kniha je komplexní umělecké dílo a my bohužel pozorujeme značnou rozkolísanost umělecké úrovně zpracování. Grafické úrovně nebo ilustrací. Vedle mnoha kvalitních věcí je i mnoho nekvalitních. A tady právě vidím přínos naší soutěže, že mapuje produkci a oceňováním, které je spíš symbolické, ukazuje směr, kterým by se mohla kvalitní česká produkce ubírat,"

říká Eva Wolfová. A ještě pár zajímavých čísel ze statistiky: Loni se oproti předchozímu roku zvýšil počet beletristických titulů o zhruba 400 na 3746. Podíl beletrie na celkovém počtu vydaných knih klesá - v polovině 90. let to bylo kolem 30 procent, nyní jen něco málo přes 20 procent, v Evropě je to však standard. Výrazně ale narostl počet titulů pro děti - po necelých šesti stech kusech ročně v letech 2001 a 2002 vyšlo loni dokonce 1290 dětských titulů.