Labyrint světa a ráj divadla

quadrienale_edward.jpg

Jednou za čtyři roky se do Praze sjedou stovky divadelníků, scénografů a režisérů z celého světa, aby vystavili nejzajímavější divadelní představení formou scénografických modelů, fotografií a kostýmů. Výstava Pražské Quadrienále aneb Labyrint světa a ráj divadla, které probíhá právě v těchto dnech na pražském Výstavišti, přilákalo tisíce návštěvníků.

foto: ČTK
Uprostřed Výstaviště leží obrovské natažené lidské tělo a z návštěvníka, který prochází expozicí, se stává malý lilipután zkoumající vnitřnosti tohoto obra. Samozřejmě se jedná o metaforu. Průmyslový palác je pomyslné tělo obra, pravé a levé křídlo budovy představují roztažené paže, uprostřed paláce je z lešení postavená věž s mnoha chodbičkami a komůrkami. Každá z nich představuje jeden z lidských smyslů - čich, hmat, chuť, sluch a zrak. Například ve věži zvuku vám pouští záznam mnoha rozličných skřeků, chrochtání, hlasů a do nich předčítá divadelník úryvky z Komenského díla. To jsme prošli Srdce Quadrienále. Ve dvou hlavních sálech jsou vystaveny expozice podle jednotlivých zemí. Jsou tak nahuštěny, že se musíte proplétat malými uličkami. Z návštěvníka se pomyslně stává životadárná míza divadelního obra. A tak jeden z největších exponátů je sama výstava, říká Tomáš Žižka, jeden z uměleckých šéfů letošního Quadrienále.

"Ty akce, aktivity, které se odehrávají, mají více méně procesuelní charakter. Jsou tedy více procesem než produktem. Nemáte pocit, že vstupujete na festival, kde máte rozpis akcí, chceme v divákovi vytvořit pocit, že má ojedinělou příležitost, nahodile v jeho čase a kondici, shlédnout něco speciálního. Je to samozřejmě řízený chaos."

Na výstavě objevíte tisíce různých scénografických návrhů. Jaký je vlastně smysl vystavovat divadelní scény, kosými a rekvizity.

"Myslím si,. že je to dnes otočené k člověku, pozorování, profesi, ale i k ne profesi, laickým principům. Divák nemusí být tak chytrý jako scénograf, znalý jako divadelníci, ale má možnost vidět kuchyni, z které vzniká divadlo jako sociální akt."

Říká Tomáš Žižka, umělecký šéf Pražského Quadrienále, které provází i soutěž o nejzajímavější expozici. Letos jí vyhrály Angličané. O tom, však budeme podrobněji mluvit ve středu v příští týden v pravidelné kulturní rubrice.