Laureáty letošních cen SVU se stali Bělohlávek, Menzel i Preiss

V úterý v sídle Senátu ČR udělila pražská pobočka Společnosti pro vědy a umění své každoroční ceny. Letošními laureáty za mimořádný přínos ve vědě a v kultuře se stali například dirigent Jiří Bělohlávek nebo režisér Jiří Menzel. Předsedkyni SVU Praha Alenu Morávkovou pozvala k mikrofonu Milena Štráfeldová:

Právě byly uděleny ceny české pobočky Společnosti pro vědu a umění. Podle jakých kritérií vlastně tyto ceny udělujete?

"Udělujeme je samozřejmě podle hodnoty, a sice hodnoty ve vědě a hodnoty v umění. Takže vyznamenáváme osobnosti, které se vysokou měrou zasloužily o dobré jméno naší vědy a našeho umění u nás i v zahraničí."

Kdo se stal letošním laureátem?

"Letošními laureáty se stali jednak vědci, imunolog prof. Ivo Hána, onkolog prof. Josef Koutecký, historik prof. Zdeněk David, a jednak umělci. Spisovatel Ludvík Kundera, herec Viktor Preiss, herečka Blanka Bohdanová, režisér Jiří Menzel a dirigent Jiří Bělohlávek. Bylo jich devět - ještě výtvarník František Hodonský."

Můžete jmenovat některé z minulých laureátů? A jak dlouho vlastně SVU ceny uděluje?

"SVU uděluje ceny už po deváté. V prvních ročnících udělovala ceny převážně zahraničním autorům, a sice autorům významných zahraničních publikací o nás. Například doktoru Rechcíglovi nebo manželům Veitovým. Dr. Rechcígl psal o Češích v Americe, maželé Veitovi o druhém a třetím odboji. Nebo například prof. Burian o českém divadle po r. 1945, prof. Bořkovcová o exilových básnících a podobně. To byli první laureáti. Také ovšem dostal cenu Václav Havel, náš čestný předseda SVU. A potom šli další laureáti, kteří byli z Čech, ze Slovenska i ze zahraničí."

Tábor
Jak se chystáte na letošní kongres SVU do Tábora?

"Chystáme se, dávali jsme dohromady tzv. Český panel, kde bude několik našich speciálních referátů. Budeme tam také hovořit o činnosti pražské skupiny SVU. A jinak se těšíme na příspěvky našich zahraničních kolegů a vůbec na tu atmosféru, která na předchozích kongresech byla vždycky báječná."

Jubilejní 25. Světový kongres Společnosti pro vědy a umění proběhne v Táboře ve dnech 27. června až 3. července. Do České republiky se tak opět sjede několik set vědeckých i uměleckých osobností českého původu hlavně ze Spojených států. SVU vznikla v Americe v r. 1958 s cílem uchovat kontinuitu české a slovenské vědy v exilu. Dnes patří k nejvýznamnějším sdružením zahraničních Čechů a má pobočky nejen v Americe a v Evropě, ale i v Austrálii nebo Japonsku. Radio Praha bude z jednání SVU v Táboře přinášet pravidelné zpravodajství.