Lékaři Jirka a Kočandrle obdrželi ceny za rozvoj transplantací

V pražském Karolinu udílela tento týden Nadace Karla Pavlíka výroční ceny za rok 2000. Za mimořádný přínos k zahájení klinického programu orgánových transplantací v Československu a za celoživotní úsilí o rozvoj tohoto programu obdrželi ceny lékaři Jiří Jirka a Vladimír Kočandrle. Další podrobnosti má Eva Petržílková.

První úspěšná transplantace v Československu, a to transplantace ledvin, se uskutečnila v roce 1966. Do té doby zůstávali pacienti se selháním ledvin bez pomoci, protože pravidelné dialyzační léčení bylo zahájeno až o rok později. Jméno prvního člověka, kterému byla úspěšně transplantována ledvina, nese Nadace Karla Pavlíka. Byla založena v roce 1992 a jejím cílem je snaha ovlivnit odbornou i laickou veřejnost ve prospěch rozvoje transplantační medicíny. Tento týden udělila nadace výroční cenu specialistovi na nemoci ledvin Doc. Jiřímu Jirkovi, který se v roce 1965 zapojil do přípravy programu transplantace ledvin..

"Původně jsme prováděli transplantace od živých příbuzných dárců. Později, jak se lepšila situace s možností pravidelné léčby umělou ledvinou, jsme prováděli i transplantace ledvin od nepříbuzných zemřelých. Umožňovala nám to modifikace zákona, který v podstatě pocházel už z dob Marie Terezie, a z kterého také těží Rakušané, díky čemuž odebírají relativně velká množství orgánů k transplantacím. Díky tomu jsme dospěli do dnešní doby, kdy poté, co jsme celá ta léta zaostávali za západní Evropou, můžeme dnes prohlásit, že jsme schopni poskytnout léčbu nezvratného selhání ledvin všem nemocným, kteří to potřebují, a na úrovni, která je zcela srovnatelná s ostaními vyspělými zeměmi."

Dalším oceněným byl prof.MUDr. Vladimír Kočandrle, který se od 60. let věnoval problematice transplantací orgánů a kardiovaskulární chirurgii. Tehdy pracoval také ve USA, kam se vrátil i v letech 91 a 93 ...

"V ústřední vojenské nemocnici jsem pracoval na oddělení transplantačním, kde jsem jim vlastně zavedl metodu transplantace slinivky břišní v kombinaci s transplantací ledviny na zdravotnickém armádním pracovišti. Zároveň jsem v té době pracoval i na oddělení cévní a srdeční chirurgie."

Tolik dvě osobnosti transplantační chirurgie. Dodejme, že v České republice žilo na počátku letošního roku 3201 lidí s transplantovanými orgány. Z toho 2448 pacientů má funkční štěp ledviny a 379 žije díky darovanému srdci. Transplantovaná játra má 265 lidí a darovanou slinivku břišní 94 osob. Jako poslední se začaly transplantovat plíce - a to 15ti pacientům.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio