Lékaři kritizují stav českého zdravotnictví

Strmý nárůst úhrad za zdravotní péči z prostředků veřejného zdravotního pojištění, přílišné zásahy ministerstva do řízení zdravotnictví, nesystémové oddlužení nemocnic a pojišťoven na úkor dalších segmentů péče. Za to vše kritizují zdravotníci svůj resort a po vládě požadují, aby přijala opatření, která vyvedou české zdravotnictví z krize. Blíže už Milena Štráfeldová:

Ministryně zdravotnictví Marie Součková, foto: ČTK
Vleklá krize ve zdravotnictví i kritika nové koncepce ministryně Marie Součkové přiměly lékaře, lékárníky a zástupce zdravotních pojišťoven, aby předložili vlastní návrh kroků na ozdravění zdravotnictví. To podle nich spolyká neúměrné množství peněz z veřejných zdrojů:

"Je to vůbec druhá největší oblast veřejného sektoru. Po penzijním systému a sociálním zabezpečení je to hned zdravotnictví, které v letošním roce bude hospodařit s částkou sto šedesát až sto šedesát pět miliard korun. To je sedm procent hrubého domácího produktu,"

zdůrazňuje děkan národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Jiří Schwarz. Podle něj v našem zdravotnictví dosud nefungují ekonomická pravidla. Pokřivené ceny se tak odrážejí i v chování pacientů. Denně se tzv. "hodí marod" na čtyřicet tisíc lidí. Lékařská péče je přitom podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Ladislava Friedricha téměř zcela hrazena právě z pojištění. Dosud ale nebyl definován nezbytný rozsah péče, kterou lékař musí pacientovi věnovat.

"Zdravotnictví obsahuje řadu atypických ukazatelů, které jsou v Evropě dlouhodobě neudržitelné. Osmdesát dva procent ze všech výdajů jsou výdaje veřejného zdravotního pojištění. To je příliš mnoho, je třeba do financování zdravotnictví zapojit další zdroje."

Pacienti by podle něj měli mít možnost individuálních a komerčních forem připojištění, případně by měly být zavedeny platby v hotovosti za nadstandardní péči. Lékaři kromě způsobu úhrady zdravotnické péče kritizují i to, že ministerstvo se ve stále větší míře snaží exekutivně zasahovat do řízení resortu:

"Je to právě oblast úlohy ministerstva, kde se domníváme, že by měla být v rovině normativní, ale ne v té rovině, kde říká pojišťovnám, s kým mají navázat smlouvu, že by mělo diktovat poskytovatelům, jaké mají mít smluvní ceny se zdravotními pojišťovnami a tak dále,"

uvedl k tomu prezident České stomatologické komory Jiří Pekárek. Koncepce, kterou má do konce ledna předložit ministryně zdravotnictví Marie Součková, přitom právě s většími zásahy státu do zdravotnictví počítá. Lékaři ji celkově považují za špatnou. Kritizují i to, že neměli možnost spolupracovat s ministerskými úředníky na jejím vzniku.