Liberec by mohl mít první geotermální elektrárnu v Česku

Polostátní elektrárenský kolos ČEZ je sice postaven na výrobě elektřiny z jádra a uhlí, ale alespoň malý podíl by chtěl ČEZ věnovat i obnovitelným zdrojům. Původně vyhlásila firma docela ambiciózní program investic do větrné energie. Dodnes však nestojí jediný větrník. Podobné je to s jedinou výjimkou i se solárními elektrárnami. Nyní se ale chce ČEZ obrátit k jinému zdroji. Hodlá postavit první geotermální elektrárnu v Česku. Pokračuje Zdeněk Vališ.

Náš elektrárenský gigant už má jasno. Geotermální elektrárna by měla stát v Liberci.

„Liberecko není samozřejmě vybráno zcela náhodně. Byl proveden screening lokalit v České republice a Liberecko je jednou z nejperspektivnějších oblastí.“

Říká Aleš Laciok manažér enviromentální agendy ČEZ. Využívání tepla z hlubin není žádnou novinkou. Ve vulkanických oblastech, kde je v podzemí hodně horké vody, třeba na Islandu, je výroba elektřiny vcelku hračkou. U nás ale takové oblasti neexistují. Dá se ale využít mechanismu tzv. suché horniny. Dávno se ví, že v závislosti na geologických podmínkách roste teplota s každým kilometrem hloubky až o 40 stupňů Celsia. Musí se ovšem najít takové geologické podloží, do kterého by bylo možné napouštět studenou vodu a o kousek dál pak z podzemí čerpat již vodu horku. Nejprve tedy musí na Liberecku proběhnout průzkumy. Teprve potom se podle Aleše Lacioka zjistí, zda se vyplatí investice ve výši více než jedné miliardy korun.

„Jsou tam plánovány geologické práce, které se budou skládat z vrtných prací a souvisejících geofyzikálních prací. Teprve výsledek těchto prací předurčí další postup, zda se vůbec taková geotermální elektrárna bude stavět.“

S průzkumnými vrty do hloubky asi dvou kilometrů by se mělo začít v druhé polovině letošního roku. Z nich by mělo také vyplynout, jak to vypadá až do hloubky pěti kilometrů. Zjišťovat se bude, jaké tam jsou teploty, jak je podloží propustné, zda je v podzemí třeba voda apod. Kdy by tedy měl mít ČEZ jasno?

„Počítáme s tím, že vlastní geologický průzkum a výzkum budou trvat minimálně jeden rok, takže hovoříme o polovině až konci příštího roku.“

Firma by stavbou elektrárny získala zdroj energie s prakticky nulovými provozními náklady, zdroj, který funguje neustále bez ohledu na roční období, a to po dobu až 40 let. Na druhé straně je zřejmé, že výkon elektrárny založené na principu ´žhavé suché horniny´ nebude nikterak oslnivý. To ostatně potvrzuje i Aleš Laciok.

„Tyto geotermální jednotky jsou velmi malé. Co se týče instalovaného elektrického výkonu, jsou to jednotky megawatt. Potom tam je samozřejmě velmi důležitá potenciální dodávka tepla. Z toho vyplývá, že tyto jednotky jsou spíše, řekněme, takového městského charakteru. Každopádně z hlediska celého portfolia ČEZ se jedná o spíše zanedbatelný instalovaný výkon.“

ČEZ se už loni zajímal o projekt geotermální elektrárny v Litoměřicích, kde začaly ověřovací vrty už před třemi lety. Dohoda ale ztroskotala na neochotě radních vzdát se majority ve společném podniku. Liberečtí radní s tím problém nemají.